complexType TilamuutosType
diagram index_p719.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:pvm yht:tila yht:kasittelija
used by
element KasittelynTilaType/Tilamuutos
source <xs:complexType name="TilamuutosType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="pvm" type="xs:date"/>
   
<xs:element name="tila" type="yht:MuutosTilaType"/>
   
<xs:element name="kasittelija" type="yht:OsapuoliType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element TilamuutosType/pvm
diagram index_p720.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="pvm" type="xs:date"/>

element TilamuutosType/tila
diagram index_p721.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:MuutosTilaType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration uusi lupa, ei käsittelyssä 
enumeration vireillä 
enumeration odottaa asiakkaan toimenpiteitä 
enumeration lupa käsitelty, siirretty päättäjälle 
enumeration lupa jätetty pöydälle 
enumeration lupa hyväksytty 
enumeration lupa evätty 
enumeration päätös toimitettu 
enumeration rakennustyöt aloitettu 
enumeration rakennustyöt keskeytetty 
enumeration päätöksestä valitettu, valitusprosessin tulosta ei ole 
enumeration lupa rauennut 
enumeration jatkoaika myönnetty 
enumeration osittainen loppukatselmus, yksi tai useampia luvan rakennuksista on käyttöönotettu 
enumeration lupa vanhentunut 
enumeration lopullinen loppukatselmus tehty 
enumeration luvalla ei loppukatselmusehtoa, lupa valmis 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="tila" type="yht:MuutosTilaType"/>

element TilamuutosType/kasittelija
diagram index_p722.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:OsapuoliType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuntaRooliKoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:turvakieltoKytkin yht:suoramarkkinointikieltoKytkin yht:selite yht:postitetaanKytkin yht:laskuviite
source <xs:element name="kasittelija" type="yht:OsapuoliType" minOccurs="0"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy