complexType RakennusvalvontaLiiteType
diagram index_p672.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:LiiteType
properties
base yht:LiiteType
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto
used by
elements RakennuksenTiedotType/BIM ValmisRakennusTiedotType/BIM RakentamistoimenpideType/uusi/kuvausLiite RakentamistoimenpideType/laajennus/kuvausLiite RakentamistoimenpideType/uudelleenrakentaminen/kuvausLiite RakentamistoimenpideType/purkaminen/kuvausLiite RakentamistoimenpideType/muuMuutosTyo/kuvausLiite RakentamistoimenpideType/kaupunkikuvaToimenpide/kuvausLiite RakennelmaType/kuvaus/liite KatselmusType/liitetieto/Liite RakennusvalvontaAsiaType/liitetieto/Liite RakennusvalvontaAsiaType/muistiotieto/Muistio PaatospoytakirjaType/liite LausuntoType/lausunnonliitetieto/Liite SuunnittelijaType/liitetieto/Liite TyonjohtajaType/liitetieto/Liite LausuntoRvPType/lausuntotieto/Lausunto/liitetieto/Liite LausuntoType/puoltotieto/Puolto/lisatieto LausuntoRvPType/lausuntotieto/Lausunto/puoltotieto/Puolto/lisatietotieto/Lisatieto
source <xs:complexType name="RakennusvalvontaLiiteType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="yht:LiiteType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="tekija" type="yht:OsapuoliType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="metatietotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="metatieto">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="metatietoArvo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="metatietoNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="rakennustunnustieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Rakennustunnus" type="yht:RakennustunnusType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element RakennusvalvontaLiiteType/tekija
diagram index_p673.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:OsapuoliType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuntaRooliKoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:turvakieltoKytkin yht:suoramarkkinointikieltoKytkin yht:selite yht:postitetaanKytkin yht:laskuviite
source <xs:element name="tekija" type="yht:OsapuoliType" minOccurs="0"/>

element RakennusvalvontaLiiteType/tyyppi
diagram index_p674.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tyyppi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakennusvalvontaLiiteType/metatietotieto
diagram index_p675.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:metatieto
source <xs:element name="metatietotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="metatieto">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="metatietoArvo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="metatietoNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaLiiteType/metatietotieto/metatieto
diagram index_p676.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:metatietoArvo yht:metatietoNimi
source <xs:element name="metatieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="metatietoArvo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="metatietoNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaLiiteType/metatietotieto/metatieto/metatietoArvo
diagram index_p677.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="metatietoArvo" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakennusvalvontaLiiteType/metatietotieto/metatieto/metatietoNimi
diagram index_p678.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="metatietoNimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakennusvalvontaLiiteType/rakennustunnustieto
diagram index_p679.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Rakennustunnus
source <xs:element name="rakennustunnustieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Rakennustunnus" type="yht:RakennustunnusType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaLiiteType/rakennustunnustieto/Rakennustunnus
diagram index_p680.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennustunnusType
properties
isRef 0
content complex
children yht:valtakunnallinenNumero yht:kunnanSisainenPysyvaRakennusnumero yht:jarjestysnumero yht:kiinttun yht:rakennusnro yht:aanestysalue yht:katselmusOsittainen yht:kayttoonottoKytkin yht:muuTunnus yht:rakennuksenSelite
source <xs:element name="Rakennustunnus" type="yht:RakennustunnusType"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy