complexType KatselmusType
diagram index_p62.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:katselmuksenRakennustieto rakval:muuTunnustieto rakval:tilanneKoodi rakval:pitoPvm rakval:osittainen rakval:pitaja rakval:katselmuksenLaji rakval:vaadittuLupaehtonaKytkin rakval:huomautukset rakval:liitetieto rakval:tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi rakval:lasnaolijat rakval:poikkeamat rakval:verottajanTvLlKytkin
used by
element KatselmuksetType/Katselmus
source <xs:complexType name="KatselmusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="katselmuksenRakennustieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="KatselmuksenRakennus" type="rakval:RakennustunnusType" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="muuTunnustieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="MuuTunnus" type="yht:MuuTunnusType"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tilanneKoodi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="pitoPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="osittainen" minOccurs="0">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="osittainen"/>
         
<xs:enumeration value="lopullinen"/>
         
<xs:enumeration value="pidetty"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="pitaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="katselmuksenLaji" type="rakval:KatselmuksenLajiType"/>
   
<xs:element name="vaadittuLupaehtonaKytkin" type="xs:boolean"/>
   
<xs:element name="huomautukset" type="rakval:HuomautuksetType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Katselmuksessa annetut huomatukset/velvoitteet</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Tarkastuksen tai katselmuksen nimi, joka tarkentaa katselmuksenLaji tietoa.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="lasnaolijat" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="poikkeamat" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="verottajanTvLlKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Verottajan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element KatselmusType/katselmuksenRakennustieto
diagram index_p63.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:KatselmuksenRakennus
source <xs:element name="katselmuksenRakennustieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="KatselmuksenRakennus" type="rakval:RakennustunnusType" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KatselmusType/katselmuksenRakennustieto/KatselmuksenRakennus
diagram index_p64.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:RakennustunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:valtakunnallinenNumero rakval:kunnanSisainenPysyvaRakennusnumero rakval:jarjestysnumero rakval:kiinttun rakval:rakennusnro rakval:aanestysalue rakval:katselmusOsittainen rakval:kayttoonottoKytkin rakval:muuTunnustieto rakval:rakennuksenSelite
source <xs:element name="KatselmuksenRakennus" type="rakval:RakennustunnusType" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/muuTunnustieto
diagram index_p65.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:MuuTunnus
source <xs:element name="muuTunnustieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="MuuTunnus" type="yht:MuuTunnusType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KatselmusType/muuTunnustieto/MuuTunnus
diagram index_p66.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:MuuTunnusType
properties
isRef 0
content complex
children yht:tunnus yht:sovellus
source <xs:element name="MuuTunnus" type="yht:MuuTunnusType"/>

element KatselmusType/tilanneKoodi
diagram index_p67.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilanneKoodi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/pitoPvm
diagram index_p68.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pitoPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/osittainen
diagram index_p69.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration osittainen 
enumeration lopullinen 
enumeration pidetty 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="osittainen" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="osittainen"/>
     
<xs:enumeration value="lopullinen"/>
     
<xs:enumeration value="pidetty"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element KatselmusType/pitaja
diagram index_p70.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pitaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/katselmuksenLaji
diagram index_p71.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:KatselmuksenLajiType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration muu katselmus 
enumeration muu tarkastus 
enumeration aloituskokous 
enumeration rakennuksen paikan merkitseminen 
enumeration rakennuksen paikan tarkastaminen 
enumeration pohjakatselmus 
enumeration rakennekatselmus 
enumeration lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus 
enumeration osittainen loppukatselmus 
enumeration loppukatselmus 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="katselmuksenLaji" type="rakval:KatselmuksenLajiType"/>

element KatselmusType/vaadittuLupaehtonaKytkin
diagram index_p72.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="vaadittuLupaehtonaKytkin" type="xs:boolean"/>

element KatselmusType/huomautukset
diagram index_p73.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:HuomautuksetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:huomautus
annotation
documentation
Katselmuksessa annetut huomatukset/velvoitteet
source <xs:element name="huomautukset" type="rakval:HuomautuksetType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Katselmuksessa annetut huomatukset/velvoitteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KatselmusType/liitetieto
diagram index_p74.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:Liite
source <xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element KatselmusType/liitetieto/Liite
diagram index_p75.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto
source <xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element KatselmusType/tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi
diagram index_p76.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Tarkastuksen tai katselmuksen nimi, joka tarkentaa katselmuksenLaji tietoa.
source <xs:element name="tarkastuksenTaiKatselmuksenNimi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tarkastuksen tai katselmuksen nimi, joka tarkentaa katselmuksenLaji tietoa.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element KatselmusType/lasnaolijat
diagram index_p77.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="lasnaolijat" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/poikkeamat
diagram index_p78.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="poikkeamat" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element KatselmusType/verottajanTvLlKytkin
diagram index_p79.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Verottajan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti
source <xs:element name="verottajanTvLlKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Verottajan tiedonantovelvollisuuden laiminlyönti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy