complexType RakennustunnusType
diagram index_p125.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:valtakunnallinenNumero rakval:kunnanSisainenPysyvaRakennusnumero rakval:jarjestysnumero rakval:kiinttun rakval:rakennusnro rakval:aanestysalue rakval:katselmusOsittainen rakval:kayttoonottoKytkin rakval:muuTunnustieto rakval:rakennuksenSelite
used by
elements KatselmusType/katselmuksenRakennustieto/KatselmuksenRakennus RakennuksenTiedotType/rakennustunnus RakennelmaType/tunnus
source <xs:complexType name="RakennustunnusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="valtakunnallinenNumero" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:pattern value="(([1][0-9]{8})[0-9ABCDEFHJKLMNPRSTUVWXY])"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kunnanSisainenPysyvaRakennusnumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kiinttun" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="rakennusnro" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Rakennusnumero, kolmella numerolla etunollin</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9]"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="katselmusOsittainen" minOccurs="0">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="osittainen"/>
         
<xs:enumeration value="lopullinen"/>
         
<xs:enumeration value="pidetty"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kayttoonottoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="muuTunnustieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="MuuTunnus" type="yht:MuuTunnusType"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="rakennuksenSelite" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Voi saada arvoja esim. "Talo A", "Talo B"</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element RakennustunnusType/valtakunnallinenNumero
diagram index_p126.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern (([1][0-9]{8})[0-9ABCDEFHJKLMNPRSTUVWXY]) 
annotation
documentation
Valtakunnallinen numero tulossa
source <xs:element name="valtakunnallinenNumero" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:pattern value="(([1][0-9]{8})[0-9ABCDEFHJKLMNPRSTUVWXY])"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element RakennustunnusType/kunnanSisainenPysyvaRakennusnumero
diagram index_p127.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanSisainenPysyvaRakennusnumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakennustunnusType/jarjestysnumero
diagram index_p128.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi
source <xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennustunnusType/kiinttun
diagram index_p129.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:KiinteistotunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2}) 
annotation
documentation
Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja
source <xs:element name="kiinttun" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennustunnusType/rakennusnro
diagram index_p130.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [0-9][0-9][0-9] 
annotation
documentation
Rakennusnumero, kolmella numerolla etunollin
source <xs:element name="rakennusnro" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennusnumero, kolmella numerolla etunollin</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9]"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element RakennustunnusType/aanestysalue
diagram index_p131.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Äänestysalue
source <xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennustunnusType/katselmusOsittainen
diagram index_p132.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration osittainen 
enumeration lopullinen 
enumeration pidetty 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="katselmusOsittainen" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="osittainen"/>
     
<xs:enumeration value="lopullinen"/>
     
<xs:enumeration value="pidetty"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element RakennustunnusType/kayttoonottoKytkin
diagram index_p133.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kayttoonottoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element RakennustunnusType/muuTunnustieto
diagram index_p134.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:MuuTunnus
source <xs:element name="muuTunnustieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="MuuTunnus" type="yht:MuuTunnusType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennustunnusType/muuTunnustieto/MuuTunnus
diagram index_p135.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:MuuTunnusType
properties
isRef 0
content complex
children yht:tunnus yht:sovellus
source <xs:element name="MuuTunnus" type="yht:MuuTunnusType"/>

element RakennustunnusType/rakennuksenSelite
diagram index_p136.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Voi saada arvoja esim. "Talo A", "Talo B"
source <xs:element name="rakennuksenSelite" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Voi saada arvoja esim. "Talo A", "Talo B"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy