complexType RakennelmaType
diagram index_p92.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of rakval:AbstractRakvalKohde
properties
base rakval:AbstractRakvalKohde
children gml:metaDataProperty gml:description gml:name yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki rakval:sijaintitieto rakval:kuvaus rakval:tunnus
used by
element Rakennelma
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idoptional      
source <xs:complexType name="RakennelmaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="rakval:AbstractRakvalKohde">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kuvaus">
         
<xs:complexType>
           
<xs:choice>
             
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
             
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
           
</xs:choice>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="tunnus" type="rakval:RakennustunnusType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>vastaava kuin rakennustunnus</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element RakennelmaType/kuvaus
diagram index_p93.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:kuvaus rakval:liite
source <xs:element name="kuvaus">
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennelmaType/kuvaus/kuvaus
diagram index_p94.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>

element RakennelmaType/kuvaus/liite
diagram index_p95.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto
source <xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element RakennelmaType/tunnus
diagram index_p96.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:RakennustunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:valtakunnallinenNumero rakval:kunnanSisainenPysyvaRakennusnumero rakval:jarjestysnumero rakval:kiinttun rakval:rakennusnro rakval:aanestysalue rakval:katselmusOsittainen rakval:kayttoonottoKytkin rakval:muuTunnustieto rakval:rakennuksenSelite
annotation
documentation
vastaava kuin rakennustunnus
source <xs:element name="tunnus" type="rakval:RakennustunnusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>vastaava kuin rakennustunnus</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy