complexType RakennustunnusType
diagram index_p661.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:valtakunnallinenNumero yht:kunnanSisainenPysyvaRakennusnumero yht:jarjestysnumero yht:kiinttun yht:rakennusnro yht:aanestysalue yht:katselmusOsittainen yht:kayttoonottoKytkin yht:muuTunnus yht:rakennuksenSelite
used by
element RakennusvalvontaLiiteType/rakennustunnustieto/Rakennustunnus
source <xs:complexType name="RakennustunnusType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="valtakunnallinenNumero" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:pattern value="(([1][0-9]{8})[0-9ABCDEFHJKLMNPRSTUVWXY])"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kunnanSisainenPysyvaRakennusnumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kiinttun" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="rakennusnro" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Rakennusnumero, kolmella numerolla etunollin</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9]"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="katselmusOsittainen" minOccurs="0">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="osittainen"/>
         
<xs:enumeration value="lopullinen"/>
         
<xs:enumeration value="pidetty"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kayttoonottoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="muuTunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="rakennuksenSelite" type="xs:string" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Voi saada arvoja esim. "Talo A", "Talo B"</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element RakennustunnusType/valtakunnallinenNumero
diagram index_p662.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern (([1][0-9]{8})[0-9ABCDEFHJKLMNPRSTUVWXY]) 
annotation
documentation
Valtakunnallinen numero tulossa
source <xs:element name="valtakunnallinenNumero" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:pattern value="(([1][0-9]{8})[0-9ABCDEFHJKLMNPRSTUVWXY])"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element RakennustunnusType/kunnanSisainenPysyvaRakennusnumero
diagram index_p663.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunnanSisainenPysyvaRakennusnumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakennustunnusType/jarjestysnumero
diagram index_p664.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi
source <xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennustunnusType/kiinttun
diagram index_p665.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KiinteistotunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2}) 
annotation
documentation
Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja
source <xs:element name="kiinttun" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennustunnusType/rakennusnro
diagram index_p666.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [0-9][0-9][0-9] 
annotation
documentation
Rakennusnumero, kolmella numerolla etunollin
source <xs:element name="rakennusnro" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennusnumero, kolmella numerolla etunollin</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9]"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element RakennustunnusType/aanestysalue
diagram index_p667.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Äänestysalue
source <xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennustunnusType/katselmusOsittainen
diagram index_p668.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration osittainen 
enumeration lopullinen 
enumeration pidetty 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="katselmusOsittainen" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="osittainen"/>
     
<xs:enumeration value="lopullinen"/>
     
<xs:enumeration value="pidetty"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element RakennustunnusType/kayttoonottoKytkin
diagram index_p669.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kayttoonottoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element RakennustunnusType/muuTunnus
diagram index_p670.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="muuTunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakennustunnusType/rakennuksenSelite
diagram index_p671.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Voi saada arvoja esim. "Talo A", "Talo B"
source <xs:element name="rakennuksenSelite" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Voi saada arvoja esim. "Talo A", "Talo B"</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy