complexType RakennusvalvontaAsiaType
diagram index_p148.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children gml:metaDataProperty gml:description gml:name rakval:kasittelynTilatieto rakval:luvanTunnisteTiedot rakval:viitelupatieto rakval:osapuolettieto rakval:rakennuspaikkatieto rakval:referenssiPiste rakval:toimenpidetieto rakval:katselmustieto rakval:lausuntotieto rakval:paatostieto rakval:muistiotieto rakval:lisatiedot rakval:liitetieto rakval:kayttotapaus rakval:asianTiedot rakval:hankkeenVaativuus rakval:avainsanaTieto rakval:menettelyTOS rakval:avainArvoTieto
used by
element RakennusvalvontaAsia
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idoptional      
source <xs:complexType name="RakennusvalvontaAsiaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kasittelynTilatieto" type="yht:KasittelynTilaType" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Käsittelyn tilatieto. Tällä elementillä siirretään tieto sitä miissä vaihessa ja milloin hanke on menossa.</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luvanTunnisteTiedot" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Asialle annettutut tunnistetiedot (luvan tiedot)</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="viitelupatieto" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Tähän liittyvät aiemmat luvat(viiteluvat)</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="osapuolettieto" type="yht:OsapuoletType" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Tässä siirrettään keskitetysti kaikki prosessissa mukana olevat henkilöiden tiedot</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="rakennuspaikkatieto" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element ref="rakval:Rakennuspaikka"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="referenssiPiste" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="toimenpidetieto" type="rakval:ToimenpiteetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Luvan mukaiset toimenpiteet</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="katselmustieto" type="rakval:KatselmuksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteellla vaaditut/suoritetut katselmukset. Kohteelle määrätyt katsemukset ovat Lupaehdoissa</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lausuntotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Hankkeessen liittyvät lausunnot on kerätty tähän elementtiin</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoRvPType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="paatostieto" type="yht:PaatoksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Annettuun lupaan liittyvät päätöstiedot</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="muistiotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Hankkeeseen liittyvät / hankkeen aikana syntyneet pöytäkirjat jotka eivät sovi muualla siirrtettäviksi</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Muistio" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lisatiedot" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Asiaan liittyvät muut tiedot, jotka eivät varsinaisesti liity hankkeeseen</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Lisatiedot">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="salassapitotietoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
                     
<xs:simpleType>
                       
<xs:restriction base="xs:string">
                         
<xs:enumeration value="suomi"/>
                         
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
                       
</xs:restriction>
                     
</xs:simpleType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="vakuus" type="rakval:VakuusType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Vakuuden tiedot</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="rakentamisentiedot" type="rakval:TilastotiedotType" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Kohteen tilastotiedot</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="suunnittelijanVaativuustaso" type="yht:SuunnittelijaType" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="tyonjohtajanVaativuustaso" type="yht:TyonjohtajaType" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="toimitustapa" type="yht:ToimitustapaType" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="haettuAloitusoikeuttatieto" minOccurs="0">
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:sequence>
                         
<xs:element name="HaettuAloitusoikeutta">
                           
<xs:complexType>
                             
<xs:sequence>
                               
<xs:element name="haettuAloitusoikeuttaKytkin" type="xs:boolean"/>
                               
<xs:element name="perustelu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                             
</xs:sequence>
                           
</xs:complexType>
                         
</xs:element>
                       
</xs:sequence>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="asiakirjatToimitettuPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Liite">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:complexContent>
                   
<xs:extension base="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
                 
</xs:complexContent>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kayttotapaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="asianTiedot" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Asiantiedot">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="rakennusvalvontaasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="hankkeenVaativuus" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>AA Poikkeuksellisen vaativa, A Vaativa, B Tavanomainen, C Vähäinen</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:simpleType>
           
<xs:restriction base="xs:string">
             
<xs:enumeration value="AA"/>
             
<xs:enumeration value="A"/>
             
<xs:enumeration value="B"/>
             
<xs:enumeration value="C"/>
             
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
           
</xs:restriction>
         
</xs:simpleType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="avainsanaTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Avainsana" type="xs:string"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="menettelyTOS" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>TOS =  tiedonohjaussuunnitelma</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="avainArvoTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="AvainArvoPari" type="yht:AvainArvoType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element RakennusvalvontaAsiaType/kasittelynTilatieto
diagram index_p149.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:KasittelynTilaType
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Tilamuutos
annotation
documentation
Käsittelyn tilatieto. Tällä elementillä siirretään tieto sitä miissä vaihessa ja milloin hanke on menossa.
source <xs:element name="kasittelynTilatieto" type="yht:KasittelynTilaType" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Käsittelyn tilatieto. Tällä elementillä siirretään tieto sitä miissä vaihessa ja milloin hanke on menossa.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/luvanTunnisteTiedot
diagram index_p150.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:LuvanTunnisteTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:LupaTunnus
annotation
documentation
Asialle annettutut tunnistetiedot (luvan tiedot)
source <xs:element name="luvanTunnisteTiedot" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Asialle annettutut tunnistetiedot (luvan tiedot)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/viitelupatieto
diagram index_p151.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:LuvanTunnisteTiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:LupaTunnus
annotation
documentation
Tähän liittyvät aiemmat luvat(viiteluvat)
source <xs:element name="viitelupatieto" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tähän liittyvät aiemmat luvat(viiteluvat)</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/osapuolettieto
diagram index_p152.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:OsapuoletType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Osapuolet
annotation
documentation
Tässä siirrettään keskitetysti kaikki prosessissa mukana olevat henkilöiden tiedot
source <xs:element name="osapuolettieto" type="yht:OsapuoletType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tässä siirrettään keskitetysti kaikki prosessissa mukana olevat henkilöiden tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/rakennuspaikkatieto
diagram index_p153.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:Rakennuspaikka
source <xs:element name="rakennuspaikkatieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="rakval:Rakennuspaikka"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/referenssiPiste
diagram index_p154.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="referenssiPiste" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>

element RakennusvalvontaAsiaType/toimenpidetieto
diagram index_p155.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:ToimenpiteetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:Toimenpide
annotation
documentation
Luvan mukaiset toimenpiteet
source <xs:element name="toimenpidetieto" type="rakval:ToimenpiteetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvan mukaiset toimenpiteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/katselmustieto
diagram index_p156.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:KatselmuksetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:Katselmus
annotation
documentation
Kohteellla vaaditut/suoritetut katselmukset. Kohteelle määrätyt katsemukset ovat Lupaehdoissa
source <xs:element name="katselmustieto" type="rakval:KatselmuksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteellla vaaditut/suoritetut katselmukset. Kohteelle määrätyt katsemukset ovat Lupaehdoissa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/lausuntotieto
diagram index_p157.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:Lausunto
annotation
documentation
Hankkeessen liittyvät lausunnot on kerätty tähän elementtiin
source <xs:element name="lausuntotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hankkeessen liittyvät lausunnot on kerätty tähän elementtiin</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoRvPType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/lausuntotieto/Lausunto
diagram index_p158.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:LausuntoRvPType
properties
isRef 0
content complex
children yht:viranomainen yht:pyyntoPvm yht:maaraPvm yht:lausuntotieto
source <xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoRvPType"/>

element RakennusvalvontaAsiaType/paatostieto
diagram index_p159.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:PaatoksetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Paatos
annotation
documentation
Annettuun lupaan liittyvät päätöstiedot
source <xs:element name="paatostieto" type="yht:PaatoksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Annettuun lupaan liittyvät päätöstiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/muistiotieto
diagram index_p160.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:Muistio
annotation
documentation
Hankkeeseen liittyvät / hankkeen aikana syntyneet pöytäkirjat jotka eivät sovi muualla siirrtettäviksi
source <xs:element name="muistiotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hankkeeseen liittyvät / hankkeen aikana syntyneet pöytäkirjat jotka eivät sovi muualla siirrtettäviksi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Muistio" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/muistiotieto/Muistio
diagram index_p161.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto
source <xs:element name="Muistio" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot
diagram index_p162.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:Lisatiedot
annotation
documentation
Asiaan liittyvät muut tiedot, jotka eivät varsinaisesti liity hankkeeseen
source <xs:element name="lisatiedot" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Asiaan liittyvät muut tiedot, jotka eivät varsinaisesti liity hankkeeseen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Lisatiedot">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="salassapitotietoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="suomi"/>
                 
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="vakuus" type="rakval:VakuusType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Vakuuden tiedot</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="rakentamisentiedot" type="rakval:TilastotiedotType" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Kohteen tilastotiedot</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="suunnittelijanVaativuustaso" type="yht:SuunnittelijaType" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="tyonjohtajanVaativuustaso" type="yht:TyonjohtajaType" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="toimitustapa" type="yht:ToimitustapaType" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="haettuAloitusoikeuttatieto" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="HaettuAloitusoikeutta">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="haettuAloitusoikeuttaKytkin" type="xs:boolean"/>
                       
<xs:element name="perustelu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="asiakirjatToimitettuPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot
diagram index_p163.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:salassapitotietoKytkin rakval:asioimiskieli rakval:suoramarkkinointikieltoKytkin rakval:vakuus rakval:rakentamisentiedot rakval:suunnittelijanVaativuustaso rakval:tyonjohtajanVaativuustaso rakval:toimitustapa rakval:haettuAloitusoikeuttatieto rakval:asiakirjatToimitettuPvm
source <xs:element name="Lisatiedot">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="salassapitotietoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="suomi"/>
           
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="vakuus" type="rakval:VakuusType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Vakuuden tiedot</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="rakentamisentiedot" type="rakval:TilastotiedotType" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Kohteen tilastotiedot</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="suunnittelijanVaativuustaso" type="yht:SuunnittelijaType" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="tyonjohtajanVaativuustaso" type="yht:TyonjohtajaType" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="toimitustapa" type="yht:ToimitustapaType" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="haettuAloitusoikeuttatieto" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="HaettuAloitusoikeutta">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="haettuAloitusoikeuttaKytkin" type="xs:boolean"/>
                 
<xs:element name="perustelu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="asiakirjatToimitettuPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/salassapitotietoKytkin
diagram index_p164.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="salassapitotietoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/asioimiskieli
diagram index_p165.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration suomi 
enumeration ruotsi 
source <xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="suomi"/>
     
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/suoramarkkinointikieltoKytkin
diagram index_p166.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/vakuus
diagram index_p167.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:VakuusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:vakuudenLaji rakval:voimassaolopvm rakval:vakuudenmaara rakval:vakuuspaatospykala
annotation
documentation
Vakuuden tiedot
source <xs:element name="vakuus" type="rakval:VakuusType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vakuuden tiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/rakentamisentiedot
diagram index_p168.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:TilastotiedotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:uusiaAsuntojaLkm rakval:uusiaRakennuksiaLkm rakval:paloluokka rakval:tilavuus
annotation
documentation
Kohteen tilastotiedot
source <xs:element name="rakentamisentiedot" type="rakval:TilastotiedotType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteen tilastotiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/suunnittelijanVaativuustaso
diagram index_p169.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:SuunnittelijaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:suunnittelijaRoolikoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:patevyysvaatimusluokka yht:koulutus yht:valmistumisvuosi yht:liitetieto yht:vaadittuPatevyysluokka yht:toiminutVastaavissaTehtavissaKytkin yht:kokemusvuodet yht:paatosPvm yht:paatostyyppi yht:FISEpatevyyskortti yht:FISEkelpoisuus yht:muuSuunnittelijaRooli yht:postitetaanKytkin
source <xs:element name="suunnittelijanVaativuustaso" type="yht:SuunnittelijaType" minOccurs="0"/>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/tyonjohtajanVaativuustaso
diagram index_p170.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:TyonjohtajaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:tyonjohtajaRooliKoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:patevyysvaatimusluokka yht:vaadittuPatevyysluokka yht:koulutus yht:valmistumisvuosi yht:liitetieto yht:alkamisPvm yht:paattymisPvm yht:hakemuksenSaapumisPvm yht:tyonjohtajaHakemusKytkin yht:kokemusvuodet yht:vastattavaTyotieto yht:sijaistettavaHlo yht:vainTamaHankeKytkin yht:paatosPvm yht:paatostyyppi
source <xs:element name="tyonjohtajanVaativuustaso" type="yht:TyonjohtajaType" minOccurs="0"/>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/toimitustapa
diagram index_p171.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:ToimitustapaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration sähköisesti 
enumeration noudetaan 
enumeration postitse 
source <xs:element name="toimitustapa" type="yht:ToimitustapaType" minOccurs="0"/>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/haettuAloitusoikeuttatieto
diagram index_p172.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:HaettuAloitusoikeutta
source <xs:element name="haettuAloitusoikeuttatieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="HaettuAloitusoikeutta">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="haettuAloitusoikeuttaKytkin" type="xs:boolean"/>
           
<xs:element name="perustelu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/haettuAloitusoikeuttatieto/HaettuAloitusoikeutta
diagram index_p173.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:haettuAloitusoikeuttaKytkin rakval:perustelu
source <xs:element name="HaettuAloitusoikeutta">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="haettuAloitusoikeuttaKytkin" type="xs:boolean"/>
     
<xs:element name="perustelu" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/haettuAloitusoikeuttatieto/HaettuAloitusoikeutta/haettuAloitusoikeuttaKytkin
diagram index_p174.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="haettuAloitusoikeuttaKytkin" type="xs:boolean"/>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/haettuAloitusoikeuttatieto/HaettuAloitusoikeutta/perustelu
diagram index_p175.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="perustelu" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/asiakirjatToimitettuPvm
diagram index_p176.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asiakirjatToimitettuPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element RakennusvalvontaAsiaType/liitetieto
diagram index_p177.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:Liite
source <xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Liite">
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/liitetieto/Liite
diagram index_p178.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto
source <xs:element name="Liite">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/kayttotapaus
diagram index_p179.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kayttotapaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakennusvalvontaAsiaType/asianTiedot
diagram index_p180.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:Asiantiedot
source <xs:element name="asianTiedot" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Asiantiedot">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="rakennusvalvontaasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/asianTiedot/Asiantiedot
diagram index_p181.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:vahainenPoikkeaminen rakval:rakennusvalvontaasianKuvaus
source <xs:element name="Asiantiedot">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="rakennusvalvontaasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/asianTiedot/Asiantiedot/vahainenPoikkeaminen
diagram index_p182.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakennusvalvontaAsiaType/asianTiedot/Asiantiedot/rakennusvalvontaasianKuvaus
diagram index_p183.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="rakennusvalvontaasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element RakennusvalvontaAsiaType/hankkeenVaativuus
diagram index_p184.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration AA 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
AA Poikkeuksellisen vaativa, A Vaativa, B Tavanomainen, C Vähäinen
source <xs:element name="hankkeenVaativuus" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>AA Poikkeuksellisen vaativa, A Vaativa, B Tavanomainen, C Vähäinen</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="AA"/>
     
<xs:enumeration value="A"/>
     
<xs:enumeration value="B"/>
     
<xs:enumeration value="C"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/avainsanaTieto
diagram index_p185.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:Avainsana
source <xs:element name="avainsanaTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Avainsana" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/avainsanaTieto/Avainsana
diagram index_p186.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="Avainsana" type="xs:string"/>

element RakennusvalvontaAsiaType/menettelyTOS
diagram index_p187.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
TOS =  tiedonohjaussuunnitelma
source <xs:element name="menettelyTOS" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>TOS =  tiedonohjaussuunnitelma</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/avainArvoTieto
diagram index_p188.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:AvainArvoPari
source <xs:element name="avainArvoTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="AvainArvoPari" type="yht:AvainArvoType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakennusvalvontaAsiaType/avainArvoTieto/AvainArvoPari
diagram index_p189.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:AvainArvoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:avain yht:arvo
source <xs:element name="AvainArvoPari" type="yht:AvainArvoType"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy