complexType SuunnittelijaType
diagram index_p700.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:suunnittelijaRoolikoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:patevyysvaatimusluokka yht:koulutus yht:valmistumisvuosi yht:liitetieto yht:vaadittuPatevyysluokka yht:toiminutVastaavissaTehtavissaKytkin yht:kokemusvuodet yht:paatosPvm yht:paatostyyppi yht:FISEpatevyyskortti yht:FISEkelpoisuus yht:muuSuunnittelijaRooli yht:postitetaanKytkin
used by
elements RakennusvalvontaAsiaType/lisatiedot/Lisatiedot/suunnittelijanVaativuustaso OsapuoletType/Osapuolet/suunnittelijatieto/Suunnittelija
source <xs:complexType name="SuunnittelijaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="suunnittelijaRoolikoodi" type="yht:SuunnittelijaRoolikoodiType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="VRKrooliKoodi" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Osapuolen rooli VRK luokituksessa</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="yht:VRKRooliKoodiType"/>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="henkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="yritys" type="yht:YritysType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Jos kyseessä on yritys tvs. niin tiedot siirretään tässä elementissä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="patevyysvaatimusluokka" type="yht:PatevyysluokkaType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Suunnittelijan pätevyys:
AA poikkeuksellisen vaativa
A vaativa
B tavanomainen
C vähäinen
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="koulutus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="valmistumisvuosi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="vaadittuPatevyysluokka" type="yht:PatevyysluokkaType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Kunnan vaatima.

AA poikkeuksellisen vaativa
A vaativa
B tavanomainen
C vähäinen
</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="toiminutVastaavissaTehtavissaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kokemusvuodet" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paatosPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Koska osapuolelle on tehty päätös</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="paatostyyppi" type="yht:PaatostyyppiType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="FISEpatevyyskortti" type="xs:anyURI" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="FISEkelpoisuus" type="yht:FiseKelpoisuusType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="muuSuunnittelijaRooli" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="postitetaanKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element SuunnittelijaType/suunnittelijaRoolikoodi
diagram index_p701.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:SuunnittelijaRoolikoodiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration GEO-suunnittelija 
enumeration LVI-suunnittelija 
enumeration IV-suunnittelija 
enumeration KVV-suunnittelija 
enumeration pääsuunnittelija 
enumeration RAK-rakennesuunnittelija 
enumeration ARK-rakennussuunnittelija 
enumeration Vaikeiden töiden suunnittelija 
enumeration ei tiedossa 
enumeration rakennussuunnittelija 
enumeration kantavien rakenteiden suunnittelija 
enumeration pohjarakenteiden suunnittelija 
enumeration ilmanvaihdon suunnittelija 
enumeration kiinteistön vesi- ja viemäröintilaitteiston suunnittelija 
enumeration rakennusfysikaalinen suunnittelija 
enumeration kosteusvaurion korjaustyön suunnittelija 
enumeration muu 
source <xs:element name="suunnittelijaRoolikoodi" type="yht:SuunnittelijaRoolikoodiType" minOccurs="0"/>

element SuunnittelijaType/VRKrooliKoodi
diagram index_p702.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of yht:VRKRooliKoodiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration hakija 
enumeration rakennuspaikan omistaja 
enumeration rakennuksen omistaja 
enumeration lupapäätöksen toimittaminen 
enumeration naapuri 
enumeration maksaja 
enumeration lisätietojen antaja 
enumeration pääsuunnittelija 
enumeration rakennussuunnittelija 
enumeration erityissuunnittelija 
enumeration työnjohtaja 
enumeration muu osapuoli 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Osapuolen rooli VRK luokituksessa
source <xs:element name="VRKrooliKoodi" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Osapuolen rooli VRK luokituksessa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="yht:VRKRooliKoodiType"/>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element SuunnittelijaType/henkilo
diagram index_p703.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:nimi yht:osoite yht:sahkopostiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:henkilotunnus
annotation
documentation
Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
source <xs:element name="henkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element SuunnittelijaType/yritys
diagram index_p704.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YritysType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:nimi yht:liikeJaYhteisotunnus yht:kayntiosoitetieto yht:postiosoitetieto yht:kotipaikka yht:faksinumero yht:puhelin yht:www yht:sahkopostiosoite yht:verkkolaskutustieto
annotation
documentation
Jos kyseessä on yritys tvs. niin tiedot siirretään tässä elementissä
source <xs:element name="yritys" type="yht:YritysType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Jos kyseessä on yritys tvs. niin tiedot siirretään tässä elementissä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element SuunnittelijaType/patevyysvaatimusluokka
diagram index_p705.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:PatevyysluokkaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration AA 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Suunnittelijan pätevyys:
AA poikkeuksellisen vaativa
A vaativa
B tavanomainen
C vähäinen
source <xs:element name="patevyysvaatimusluokka" type="yht:PatevyysluokkaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Suunnittelijan pätevyys:
AA poikkeuksellisen vaativa
A vaativa
B tavanomainen
C vähäinen
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element SuunnittelijaType/koulutus
diagram index_p706.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="koulutus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element SuunnittelijaType/valmistumisvuosi
diagram index_p707.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="valmistumisvuosi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element SuunnittelijaType/liitetieto
diagram index_p708.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Liite
source <xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element SuunnittelijaType/liitetieto/Liite
diagram index_p709.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto
source <xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element SuunnittelijaType/vaadittuPatevyysluokka
diagram index_p710.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:PatevyysluokkaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration AA 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Kunnan vaatima.

AA poikkeuksellisen vaativa
A vaativa
B tavanomainen
C vähäinen
source <xs:element name="vaadittuPatevyysluokka" type="yht:PatevyysluokkaType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kunnan vaatima.

AA poikkeuksellisen vaativa
A vaativa
B tavanomainen
C vähäinen
</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element SuunnittelijaType/toiminutVastaavissaTehtavissaKytkin
diagram index_p711.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="toiminutVastaavissaTehtavissaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element SuunnittelijaType/kokemusvuodet
diagram index_p712.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kokemusvuodet" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element SuunnittelijaType/paatosPvm
diagram index_p713.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Koska osapuolelle on tehty päätös
source <xs:element name="paatosPvm" type="xs:date" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Koska osapuolelle on tehty päätös</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element SuunnittelijaType/paatostyyppi
diagram index_p714.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:PaatostyyppiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration hyväksytty 
enumeration hylätty 
enumeration hakemusvaiheessa 
enumeration ilmoitus hyväksytty 
source <xs:element name="paatostyyppi" type="yht:PaatostyyppiType" minOccurs="0"/>

element SuunnittelijaType/FISEpatevyyskortti
diagram index_p715.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:anyURI
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="FISEpatevyyskortti" type="xs:anyURI" minOccurs="0"/>

element SuunnittelijaType/FISEkelpoisuus
diagram index_p716.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:FiseKelpoisuusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration tavanomainen pääsuunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration tavanomainen pääsuunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration vaativa pääsuunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration vaativa pääsuunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration poikkeuksellisen vaativa pääsuunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration poikkeuksellisen vaativa pääsuunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration tavanomainen rakennussuunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration tavanomainen rakennussuunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration vaativa rakennussuunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration vaativa rakennussuunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration poikkeuksellisen vaativa rakennussuunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration poikkeuksellisen vaativa rakennussuunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration tavanomainen betonirakenteiden suunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration tavanomainen betonirakenteiden suunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration vaativa betonirakenteiden suunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration vaativa betonirakenteiden suunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration poikkeuksellisen vaativa betonirakenteiden suunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration poikkeuksellisen vaativa betonirakenteiden suunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration tavanomainen puurakenteiden suunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration tavanomainen puurakenteiden suunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration vaativa puurakenteiden suunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration vaativa puurakenteiden suunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration poikkeuksellisen vaativa puurakenteiden suunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration poikkeuksellisen vaativa puurakenteiden suunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration tavanomainen teräsrakenteiden suunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration tavanomainen teräsrakenteiden suunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration vaativa teräsrakenteiden suunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration vaativa teräsrakenteiden suunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration poikkeuksellisen vaativa teräsrakenteiden suunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration poikkeuksellisen vaativa teräsrakenteiden suunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration tavanomainen pohjarakenteiden suunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration tavanomainen pohjarakenteiden suunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration vaativa pohjarakenteiden suunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration vaativa pohjarakenteiden suunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration poikkeuksellisen vaativa pohjarakenteiden suunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration poikkeuksellisen vaativa pohjarakenteiden suunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration tavanomainen ilmanvaihtosuunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration tavanomainen ilmanvaihtosuunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration vaativa ilmanvaihtosuunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration vaativa ilmanvaihtosuunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration poikkeuksellisen vaativa ilmanvaihtosuunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration poikkeuksellisen vaativa ilmanvaihtosuunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration tavanomainen kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration tavanomainen kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration vaativa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration vaativa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration poikkeuksellisen vaativa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration poikkeuksellisen vaativa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration tavanomainen rakennusfysikaalinen suunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration tavanomainen rakennusfysikaalinen suunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration vaativa rakennusfysikaalinen suunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration vaativa rakennusfysikaalinen suunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration poikkeuksellisen vaativa rakennusfysikaalinen suunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration poikkeuksellisen vaativa rakennusfysikaalinen suunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration tavanomainen akustiikkasuunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration tavanomainen akustiikkasuunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration vaativa akustiikkasuunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration vaativa akustiikkasuunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration poikkeuksellisen vaativa akustiikkasuunnittelu (uudisrakentaminen) 
enumeration poikkeuksellisen vaativa akustiikkasuunnittelu (korjausrakentaminen) 
enumeration tavanomainen kosteusvaurion korjaussuunnittelu 
enumeration vaativa kosteusvaurion korjaussuunnittelu 
enumeration poikkeuksellisen vaativa kosteusvaurion korjaussuunnittelu 
source <xs:element name="FISEkelpoisuus" type="yht:FiseKelpoisuusType" minOccurs="0"/>

element SuunnittelijaType/muuSuunnittelijaRooli
diagram index_p717.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="muuSuunnittelijaRooli" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element SuunnittelijaType/postitetaanKytkin
diagram index_p718.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="postitetaanKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy