complexType YritysType
diagram index_p813.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:nimi yht:liikeJaYhteisotunnus yht:kayntiosoitetieto yht:postiosoitetieto yht:kotipaikka yht:faksinumero yht:puhelin yht:www yht:sahkopostiosoite yht:verkkolaskutustieto
used by
elements SuunnittelijaType/yritys TyonjohtajaType/yritys OsapuoliType/yritys YmparistoOsapuoliType/yritys
source <xs:complexType name="YritysType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="nimi" type="xs:string">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Nimi tai toiminimi</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="liikeJaYhteisotunnus" minOccurs="0">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][-][0-9]"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kayntiosoitetieto" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="kayntiosoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="postiosoitetieto" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="postiosoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kotipaikka" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="faksinumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="puhelin" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="www" type="xs:anyURI" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="verkkolaskutustieto" minOccurs="0">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="Verkkolaskutus" type="yht:VerkkolaskutusTypeType"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element YritysType/nimi
diagram index_p814.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Nimi tai toiminimi
source <xs:element name="nimi" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Nimi tai toiminimi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element YritysType/liikeJaYhteisotunnus
diagram index_p815.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][-][0-9] 
source <xs:element name="liikeJaYhteisotunnus" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][-][0-9]"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element YritysType/kayntiosoitetieto
diagram index_p816.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kayntiosoite
source <xs:element name="kayntiosoitetieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="kayntiosoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element YritysType/kayntiosoitetieto/kayntiosoite
diagram index_p817.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kunta yht:valtioSuomeksi yht:valtioKansainvalinen yht:osoitenimi yht:ulkomainenLahiosoite yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:ulkomainenPostitoimipaikka yht:jarjestysnumero yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="kayntiosoite" type="yht:PostiosoiteType"/>

element YritysType/postiosoitetieto
diagram index_p818.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:postiosoite
source <xs:element name="postiosoitetieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="postiosoite" type="yht:PostiosoiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element YritysType/postiosoitetieto/postiosoite
diagram index_p819.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kunta yht:valtioSuomeksi yht:valtioKansainvalinen yht:osoitenimi yht:ulkomainenLahiosoite yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:ulkomainenPostitoimipaikka yht:jarjestysnumero yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="postiosoite" type="yht:PostiosoiteType"/>

element YritysType/kotipaikka
diagram index_p820.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kotipaikka" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YritysType/faksinumero
diagram index_p821.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="faksinumero" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YritysType/puhelin
diagram index_p822.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content simple
source <xs:element name="puhelin" type="xs:string" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element YritysType/www
diagram index_p823.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:anyURI
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="www" type="xs:anyURI" minOccurs="0"/>

element YritysType/sahkopostiosoite
diagram index_p824.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="sahkopostiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element YritysType/verkkolaskutustieto
diagram index_p825.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Verkkolaskutus
source <xs:element name="verkkolaskutustieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Verkkolaskutus" type="yht:VerkkolaskutusTypeType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element YritysType/verkkolaskutustieto/Verkkolaskutus
diagram index_p826.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:VerkkolaskutusTypeType
properties
isRef 0
content complex
children yht:ovtTunnus yht:verkkolaskuTunnus yht:valittajaTunnus
source <xs:element name="Verkkolaskutus" type="yht:VerkkolaskutusTypeType"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy