complexType YmparistoOsapuoliType
diagram index_p800.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:henkilo yht:yritys yht:turvakieltoKytkin yht:suoramarkkinointikieltoKytkin yht:rooliKoodi
used by
elements KasittelyTapahtumatType/kasittelytiedottieto/Kasittelytiedot/kasittelija KasittelyTietoType/kasittelija YmparistoLiiteType/tekija
source <xs:complexType name="YmparistoOsapuoliType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="henkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="yritys" type="yht:YritysType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Jos kyseessä on yritys tvs. niin tiedot siirretään tässä elementissä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="turvakieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="rooliKoodi" minOccurs="0">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="vireillepanija"/>
         
<xs:enumeration value="toiminnanharjoittaja"/>
         
<xs:enumeration value="entinen toiminnanharjoittaja"/>
         
<xs:enumeration value="maksaja"/>
         
<xs:enumeration value="asiamies"/>
         
<xs:enumeration value="muu"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element YmparistoOsapuoliType/henkilo
diagram index_p801.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YhteyshenkiloType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:nimi yht:osoite yht:sahkopostiosoite yht:faksinumero yht:puhelin yht:henkilotunnus
annotation
documentation
Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
source <xs:element name="henkilo" type="yht:YhteyshenkiloType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element YmparistoOsapuoliType/yritys
diagram index_p802.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:YritysType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:nimi yht:liikeJaYhteisotunnus yht:kayntiosoitetieto yht:postiosoitetieto yht:kotipaikka yht:faksinumero yht:puhelin yht:www yht:sahkopostiosoite yht:verkkolaskutustieto
annotation
documentation
Jos kyseessä on yritys tvs. niin tiedot siirretään tässä elementissä
source <xs:element name="yritys" type="yht:YritysType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Jos kyseessä on yritys tvs. niin tiedot siirretään tässä elementissä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element YmparistoOsapuoliType/turvakieltoKytkin
diagram index_p803.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="turvakieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element YmparistoOsapuoliType/suoramarkkinointikieltoKytkin
diagram index_p804.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element YmparistoOsapuoliType/rooliKoodi
diagram index_p805.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration vireillepanija 
enumeration toiminnanharjoittaja 
enumeration entinen toiminnanharjoittaja 
enumeration maksaja 
enumeration asiamies 
enumeration muu 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="rooliKoodi" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="vireillepanija"/>
     
<xs:enumeration value="toiminnanharjoittaja"/>
     
<xs:enumeration value="entinen toiminnanharjoittaja"/>
     
<xs:enumeration value="maksaja"/>
     
<xs:enumeration value="asiamies"/>
     
<xs:enumeration value="muu"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy