complexType PostiosoiteType
diagram index_p601.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:kunta yht:valtioSuomeksi yht:valtioKansainvalinen yht:osoitenimi yht:ulkomainenLahiosoite yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:ulkomainenPostitoimipaikka yht:jarjestysnumero yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
used by
elements RakennuksenTiedotType/osoite HuoneistoType/osoite ValmisRakennusTiedotType/osoite ValmisHuoneistoType/osoite RakennuksenTiedotType/rinnakkaisosoite ValmisRakennusTiedotType/rinnakkaisosoite YritysType/kayntiosoitetieto/kayntiosoite YhteyshenkiloType/osoite RakennuspaikkaType/osoite OsapuoletType/Osapuolet/naapuritieto/Naapuri/osoite YhteystietoType/osoitetieto/Osoite YritysType/postiosoitetieto/postiosoite
source <xs:complexType name="PostiosoiteType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="kunta" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="valtioSuomeksi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="valtioKansainvalinen" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="osoitenimi" type="yht:NimiType"/>
   
<xs:element name="ulkomainenLahiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="osoitenumero" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="osoitenumero2" type="xs:int" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Osoitenumeroväli esimerkiksi 35-37 jälikimmäinen numero</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="jakokirjain" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>numeron perään tuleva pieni kirjain, yksi merkki pienaakkosin, a-ö</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:pattern value="[a-ö]"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="jakokirjain2" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Jakokirjainvälin jälkimmäinen osa, yksi merkki pienaakkosin, a-ö</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:pattern value="[a-ö]"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="porras" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>yksi merkki suuraakkosin, A-Ö</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:pattern value="[A-Ö]"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="huoneisto" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="postinumero" minOccurs="0">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="postitoimipaikannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="ulkomainenPostitoimipaikka" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="pistesijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="aluesijainti" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="viivasijainti" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PostiosoiteType/kunta
diagram index_p602.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kunta" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PostiosoiteType/valtioSuomeksi
diagram index_p603.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="valtioSuomeksi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PostiosoiteType/valtioKansainvalinen
diagram index_p604.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="valtioKansainvalinen" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PostiosoiteType/osoitenimi
diagram index_p605.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:NimiType
properties
isRef 0
content complex
children yht:teksti
source <xs:element name="osoitenimi" type="yht:NimiType"/>

element PostiosoiteType/ulkomainenLahiosoite
diagram index_p606.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="ulkomainenLahiosoite" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PostiosoiteType/osoitenumero
diagram index_p607.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="osoitenumero" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element PostiosoiteType/osoitenumero2
diagram index_p608.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Osoitenumeroväli esimerkiksi 35-37 jälikimmäinen numero
source <xs:element name="osoitenumero2" type="xs:int" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Osoitenumeroväli esimerkiksi 35-37 jälikimmäinen numero</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PostiosoiteType/jakokirjain
diagram index_p609.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [a-ö] 
annotation
documentation
numeron perään tuleva pieni kirjain, yksi merkki pienaakkosin, a-ö
source <xs:element name="jakokirjain" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>numeron perään tuleva pieni kirjain, yksi merkki pienaakkosin, a-ö</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:pattern value="[a-ö]"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element PostiosoiteType/jakokirjain2
diagram index_p610.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [a-ö] 
annotation
documentation
Jakokirjainvälin jälkimmäinen osa, yksi merkki pienaakkosin, a-ö
source <xs:element name="jakokirjain2" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Jakokirjainvälin jälkimmäinen osa, yksi merkki pienaakkosin, a-ö</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:pattern value="[a-ö]"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element PostiosoiteType/porras
diagram index_p611.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [A-Ö] 
annotation
documentation
yksi merkki suuraakkosin, A-Ö
source <xs:element name="porras" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>yksi merkki suuraakkosin, A-Ö</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:pattern value="[A-Ö]"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element PostiosoiteType/huoneisto
diagram index_p612.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="huoneisto" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element PostiosoiteType/postinumero
diagram index_p613.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [0-9][0-9][0-9][0-9][0-9] 
source <xs:element name="postinumero" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element PostiosoiteType/postitoimipaikannimi
diagram index_p614.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="postitoimipaikannimi" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PostiosoiteType/ulkomainenPostitoimipaikka
diagram index_p615.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="ulkomainenPostitoimipaikka" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PostiosoiteType/jarjestysnumero
diagram index_p616.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element PostiosoiteType/pistesijainti
diagram index_p617.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="pistesijainti" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>

element PostiosoiteType/aluesijainti
diagram index_p618.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type gml:SurfacePropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="aluesijainti" type="gml:SurfacePropertyType" minOccurs="0"/>

element PostiosoiteType/viivasijainti
diagram index_p619.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type gml:CurvePropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="viivasijainti" type="gml:CurvePropertyType" minOccurs="0"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy