complexType ValmisRakennusTiedotType
diagram index_p269.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:rakennustunnus rakval:kayttotarkoitus rakval:tilavuus rakval:kokonaisala rakval:kellarinpinta-ala rakval:BIM rakval:osoite rakval:rinnakkaisosoite rakval:kerrosluku rakval:kerrosala rakval:rakennusoikeudellinenKerrosala rakval:rakentamistapa rakval:kantavaRakennusaine rakval:julkisivu rakval:verkostoliittymat rakval:energialuokka rakval:energiatehokkuusluku rakval:energiatehokkuusluvunYksikko rakval:paloluokka rakval:lammitystapa rakval:lammonlahde rakval:varusteet rakval:jaahdytysmuoto rakval:asuinhuoneistot rakval:perusparannusPvm rakval:liitettyJatevesijarjestelmaanKytkin
used by
element RakennusType/rakennuksenTiedot
source <xs:complexType name="ValmisRakennusTiedotType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="rakennustunnus" type="rakval:ValmisRakennustunnusType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kayttotarkoitus" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Pääasiallinen käyttötarkoitus(toimenpiteen jälkeen) linkki: http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-1994/koko_luokitus.html</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="999 muualla luokittelemattomat rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="941 talousrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="931 saunarakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="899 muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="893 turkistarhat"/>
         
<xs:enumeration value="892 kasvihuoneet"/>
         
<xs:enumeration value="891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms"/>
         
<xs:enumeration value="811 navetat, sikalat, kanalat yms"/>
         
<xs:enumeration value="729 muut palo- ja pelastustoimen rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="722 väestönsuojat"/>
         
<xs:enumeration value="721 paloasemat"/>
         
<xs:enumeration value="719 muut varastorakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="712 kauppavarastot"/>
         
<xs:enumeration value="711 teollisuusvarastot"/>
         
<xs:enumeration value="699 muut teollisuuden tuotantorakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="692 teollisuus- ja pienteollisuustalot"/>
         
<xs:enumeration value="691 teollisuushallit"/>
         
<xs:enumeration value="613 yhdyskuntatekniikan rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="611 voimalaitosrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="549 muualla luokittelemattomat opetusrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="541 järjestöjen, liittojen, työnantajien yms opetusrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="532 tutkimuslaitosrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="531 korkeakoulurakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="521 ammatillisten oppilaitosten rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="511 yleissivistävien oppilaitosten rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="369 muut kokoontumisrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="359 muut urheilu- ja kuntoilurakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="354 monitoimihallit ja muut urheiluhallit"/>
         
<xs:enumeration value="353 tennis-, squash- ja sulkapallohallit"/>
         
<xs:enumeration value="352 uimahallit"/>
         
<xs:enumeration value="351 jäähallit"/>
         
<xs:enumeration value="349 muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="342 seurakuntatalot"/>
         
<xs:enumeration value="341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet"/>
         
<xs:enumeration value="331 seura- ja kerhorakennukset yms"/>
         
<xs:enumeration value="324 näyttelyhallit"/>
         
<xs:enumeration value="323 museot ja taidegalleriat"/>
         
<xs:enumeration value="322 kirjastot ja arkistot"/>
         
<xs:enumeration value="312 elokuvateatterit"/>
         
<xs:enumeration value="311 teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot"/>
         
<xs:enumeration value="241 vankilat"/>
         
<xs:enumeration value="239 muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="231 lasten päiväkodit"/>
         
<xs:enumeration value="229 muut huoltolaitosrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="223 kehitysvammaisten hoitolaitokset"/>
         
<xs:enumeration value="222 lasten- ja koulukodit"/>
         
<xs:enumeration value="221 vanhainkodit"/>
         
<xs:enumeration value="219 muut terveydenhuoltorakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="215 terveydenhuollon erityislaitokset"/>
         
<xs:enumeration value="214 terveyskeskukset"/>
         
<xs:enumeration value="213 muut sairaalat"/>
         
<xs:enumeration value="211 keskussairaalat"/>
         
<xs:enumeration value="169 muut liikenteen rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="164 tietoliikenteen rakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="163 pysäköintitalot"/>
         
<xs:enumeration value="162 kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="161 rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit"/>
         
<xs:enumeration value="151 toimistorakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="141 ravintolat yms"/>
         
<xs:enumeration value="139 muut asuntolarakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="131 asuntolat yms"/>
         
<xs:enumeration value="129 muut majoitusliikerakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="124 vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet"/>
         
<xs:enumeration value="123 loma-, lepo- ja virkistyskodit"/>
         
<xs:enumeration value="121 hotellit yms"/>
         
<xs:enumeration value="119 muut myymälärakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset"/>
         
<xs:enumeration value="111 myymälähallit"/>
         
<xs:enumeration value="041 vapaa-ajan asuinrakennukset"/>
         
<xs:enumeration value="039 muut asuinkerrostalot"/>
         
<xs:enumeration value="032 luhtitalot"/>
         
<xs:enumeration value="022 ketjutalot"/>
         
<xs:enumeration value="021 rivitalot"/>
         
<xs:enumeration value="013 muut erilliset talot"/>
         
<xs:enumeration value="012 kahden asunnon talot"/>
         
<xs:enumeration value="011 yhden asunnon talot"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="tilavuus" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kellarinpinta-ala" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="BIM" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="rinnakkaisosoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="kerrosluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kerrosala" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="rakennusoikeudellinenKerrosala" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="rakentamistapa" type="rakval:RakentamistapaType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="kantavaRakennusaine" type="rakval:KantavaRakennusaineType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="julkisivu" type="rakval:JulkisivuType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="verkostoliittymat" type="rakval:VerkostoliittymatType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="energialuokka" type="rakval:EnergialuokkaType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="energiatehokkuusluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="energiatehokkuusluvunYksikko" type="rakval:EnergiatehokkuusluvunYksikkoType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paloluokka" type="rakval:PaloluokkaType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="lammitystapa" type="rakval:LammitystapaType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="lammonlahde" type="rakval:LammonlahdeType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="varusteet" type="rakval:VarusteetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
   
<xs:element name="jaahdytysmuoto" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="asuinhuoneistot" type="rakval:ValmisAsuinhuoneistotType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation> Asuinhuoneistotiedot</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="perusparannusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="liitettyJatevesijarjestelmaanKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element ValmisRakennusTiedotType/rakennustunnus
diagram index_p270.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:ValmisRakennustunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:valtakunnallinenNumero rakval:kunnanSisainenPysyvaRakennusnumero rakval:kiinttun rakval:rakennusnro rakval:aanestysalue
source <xs:element name="rakennustunnus" type="rakval:ValmisRakennustunnusType" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusTiedotType/kayttotarkoitus
diagram index_p271.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 999 muualla luokittelemattomat rakennukset 
enumeration 941 talousrakennukset 
enumeration 931 saunarakennukset 
enumeration 899 muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset 
enumeration 893 turkistarhat 
enumeration 892 kasvihuoneet 
enumeration 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 
enumeration 819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms 
enumeration 811 navetat, sikalat, kanalat yms 
enumeration 729 muut palo- ja pelastustoimen rakennukset 
enumeration 722 väestönsuojat 
enumeration 721 paloasemat 
enumeration 719 muut varastorakennukset 
enumeration 712 kauppavarastot 
enumeration 711 teollisuusvarastot 
enumeration 699 muut teollisuuden tuotantorakennukset 
enumeration 692 teollisuus- ja pienteollisuustalot 
enumeration 691 teollisuushallit 
enumeration 613 yhdyskuntatekniikan rakennukset 
enumeration 611 voimalaitosrakennukset 
enumeration 549 muualla luokittelemattomat opetusrakennukset 
enumeration 541 järjestöjen, liittojen, työnantajien yms opetusrakennukset 
enumeration 532 tutkimuslaitosrakennukset 
enumeration 531 korkeakoulurakennukset 
enumeration 521 ammatillisten oppilaitosten rakennukset 
enumeration 511 yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 
enumeration 369 muut kokoontumisrakennukset 
enumeration 359 muut urheilu- ja kuntoilurakennukset 
enumeration 354 monitoimihallit ja muut urheiluhallit 
enumeration 353 tennis-, squash- ja sulkapallohallit 
enumeration 352 uimahallit 
enumeration 351 jäähallit 
enumeration 349 muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset 
enumeration 342 seurakuntatalot 
enumeration 341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet 
enumeration 331 seura- ja kerhorakennukset yms 
enumeration 324 näyttelyhallit 
enumeration 323 museot ja taidegalleriat 
enumeration 322 kirjastot ja arkistot 
enumeration 312 elokuvateatterit 
enumeration 311 teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot 
enumeration 241 vankilat 
enumeration 239 muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset 
enumeration 231 lasten päiväkodit 
enumeration 229 muut huoltolaitosrakennukset 
enumeration 223 kehitysvammaisten hoitolaitokset 
enumeration 222 lasten- ja koulukodit 
enumeration 221 vanhainkodit 
enumeration 219 muut terveydenhuoltorakennukset 
enumeration 215 terveydenhuollon erityislaitokset 
enumeration 214 terveyskeskukset 
enumeration 213 muut sairaalat 
enumeration 211 keskussairaalat 
enumeration 169 muut liikenteen rakennukset 
enumeration 164 tietoliikenteen rakennukset 
enumeration 163 pysäköintitalot 
enumeration 162 kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset 
enumeration 161 rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit 
enumeration 151 toimistorakennukset 
enumeration 141 ravintolat yms 
enumeration 139 muut asuntolarakennukset 
enumeration 131 asuntolat yms 
enumeration 129 muut majoitusliikerakennukset 
enumeration 124 vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet 
enumeration 123 loma-, lepo- ja virkistyskodit 
enumeration 121 hotellit yms 
enumeration 119 muut myymälärakennukset 
enumeration 112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset 
enumeration 111 myymälähallit 
enumeration 041 vapaa-ajan asuinrakennukset 
enumeration 039 muut asuinkerrostalot 
enumeration 032 luhtitalot 
enumeration 022 ketjutalot 
enumeration 021 rivitalot 
enumeration 013 muut erilliset talot 
enumeration 012 kahden asunnon talot 
enumeration 011 yhden asunnon talot 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Pääasiallinen käyttötarkoitus(toimenpiteen jälkeen) linkki: http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-1994/koko_luokitus.html
source <xs:element name="kayttotarkoitus" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Pääasiallinen käyttötarkoitus(toimenpiteen jälkeen) linkki: http://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/rakennus/001-1994/koko_luokitus.html</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="999 muualla luokittelemattomat rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="941 talousrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="931 saunarakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="899 muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="893 turkistarhat"/>
     
<xs:enumeration value="892 kasvihuoneet"/>
     
<xs:enumeration value="891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms"/>
     
<xs:enumeration value="811 navetat, sikalat, kanalat yms"/>
     
<xs:enumeration value="729 muut palo- ja pelastustoimen rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="722 väestönsuojat"/>
     
<xs:enumeration value="721 paloasemat"/>
     
<xs:enumeration value="719 muut varastorakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="712 kauppavarastot"/>
     
<xs:enumeration value="711 teollisuusvarastot"/>
     
<xs:enumeration value="699 muut teollisuuden tuotantorakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="692 teollisuus- ja pienteollisuustalot"/>
     
<xs:enumeration value="691 teollisuushallit"/>
     
<xs:enumeration value="613 yhdyskuntatekniikan rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="611 voimalaitosrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="549 muualla luokittelemattomat opetusrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="541 järjestöjen, liittojen, työnantajien yms opetusrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="532 tutkimuslaitosrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="531 korkeakoulurakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="521 ammatillisten oppilaitosten rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="511 yleissivistävien oppilaitosten rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="369 muut kokoontumisrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="359 muut urheilu- ja kuntoilurakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="354 monitoimihallit ja muut urheiluhallit"/>
     
<xs:enumeration value="353 tennis-, squash- ja sulkapallohallit"/>
     
<xs:enumeration value="352 uimahallit"/>
     
<xs:enumeration value="351 jäähallit"/>
     
<xs:enumeration value="349 muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="342 seurakuntatalot"/>
     
<xs:enumeration value="341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet"/>
     
<xs:enumeration value="331 seura- ja kerhorakennukset yms"/>
     
<xs:enumeration value="324 näyttelyhallit"/>
     
<xs:enumeration value="323 museot ja taidegalleriat"/>
     
<xs:enumeration value="322 kirjastot ja arkistot"/>
     
<xs:enumeration value="312 elokuvateatterit"/>
     
<xs:enumeration value="311 teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot"/>
     
<xs:enumeration value="241 vankilat"/>
     
<xs:enumeration value="239 muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="231 lasten päiväkodit"/>
     
<xs:enumeration value="229 muut huoltolaitosrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="223 kehitysvammaisten hoitolaitokset"/>
     
<xs:enumeration value="222 lasten- ja koulukodit"/>
     
<xs:enumeration value="221 vanhainkodit"/>
     
<xs:enumeration value="219 muut terveydenhuoltorakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="215 terveydenhuollon erityislaitokset"/>
     
<xs:enumeration value="214 terveyskeskukset"/>
     
<xs:enumeration value="213 muut sairaalat"/>
     
<xs:enumeration value="211 keskussairaalat"/>
     
<xs:enumeration value="169 muut liikenteen rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="164 tietoliikenteen rakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="163 pysäköintitalot"/>
     
<xs:enumeration value="162 kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="161 rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit"/>
     
<xs:enumeration value="151 toimistorakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="141 ravintolat yms"/>
     
<xs:enumeration value="139 muut asuntolarakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="131 asuntolat yms"/>
     
<xs:enumeration value="129 muut majoitusliikerakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="124 vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet"/>
     
<xs:enumeration value="123 loma-, lepo- ja virkistyskodit"/>
     
<xs:enumeration value="121 hotellit yms"/>
     
<xs:enumeration value="119 muut myymälärakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset"/>
     
<xs:enumeration value="111 myymälähallit"/>
     
<xs:enumeration value="041 vapaa-ajan asuinrakennukset"/>
     
<xs:enumeration value="039 muut asuinkerrostalot"/>
     
<xs:enumeration value="032 luhtitalot"/>
     
<xs:enumeration value="022 ketjutalot"/>
     
<xs:enumeration value="021 rivitalot"/>
     
<xs:enumeration value="013 muut erilliset talot"/>
     
<xs:enumeration value="012 kahden asunnon talot"/>
     
<xs:enumeration value="011 yhden asunnon talot"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element ValmisRakennusTiedotType/tilavuus
diagram index_p272.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="tilavuus" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusTiedotType/kokonaisala
diagram index_p273.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kokonaisala" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusTiedotType/kellarinpinta-ala
diagram index_p274.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kellarinpinta-ala" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusTiedotType/BIM
diagram index_p275.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto
source <xs:element name="BIM" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element ValmisRakennusTiedotType/osoite
diagram index_p276.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kunta yht:valtioSuomeksi yht:valtioKansainvalinen yht:osoitenimi yht:ulkomainenLahiosoite yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:ulkomainenPostitoimipaikka yht:jarjestysnumero yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusTiedotType/rinnakkaisosoite
diagram index_p277.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:kunta yht:valtioSuomeksi yht:valtioKansainvalinen yht:osoitenimi yht:ulkomainenLahiosoite yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:ulkomainenPostitoimipaikka yht:jarjestysnumero yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="rinnakkaisosoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element ValmisRakennusTiedotType/kerrosluku
diagram index_p278.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kerrosluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusTiedotType/kerrosala
diagram index_p279.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kerrosala" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusTiedotType/rakennusoikeudellinenKerrosala
diagram index_p280.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="rakennusoikeudellinenKerrosala" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusTiedotType/rakentamistapa
diagram index_p281.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:RakentamistapaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration elementti 
enumeration paikalla 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="rakentamistapa" type="rakval:RakentamistapaType" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusTiedotType/kantavaRakennusaine
diagram index_p282.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:KantavaRakennusaineType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:muuRakennusaine rakval:rakennusaine
source <xs:element name="kantavaRakennusaine" type="rakval:KantavaRakennusaineType" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusTiedotType/julkisivu
diagram index_p283.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:JulkisivuType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:muuMateriaali rakval:julkisivumateriaali
source <xs:element name="julkisivu" type="rakval:JulkisivuType" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusTiedotType/verkostoliittymat
diagram index_p284.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:VerkostoliittymatType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:viemariKytkin rakval:vesijohtoKytkin rakval:sahkoKytkin rakval:maakaasuKytkin rakval:kaapeliKytkin
source <xs:element name="verkostoliittymat" type="rakval:VerkostoliittymatType" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusTiedotType/energialuokka
diagram index_p285.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:EnergialuokkaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
enumeration 
source <xs:element name="energialuokka" type="rakval:EnergialuokkaType" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusTiedotType/energiatehokkuusluku
diagram index_p286.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="energiatehokkuusluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusTiedotType/energiatehokkuusluvunYksikko
diagram index_p287.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:EnergiatehokkuusluvunYksikkoType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration kWh/m2 
enumeration kWh/brm2/vuosi 
source <xs:element name="energiatehokkuusluvunYksikko" type="rakval:EnergiatehokkuusluvunYksikkoType" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusTiedotType/paloluokka
diagram index_p288.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:PaloluokkaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration palonkestävä 
enumeration paloapidättävä 
enumeration paloahidastava 
enumeration lähinnä paloakestävä 
enumeration lähinnä paloapidättävä 
enumeration lähinnä paloahidastava 
enumeration P1 
enumeration P2 
enumeration P3 
enumeration P1/P2 
enumeration P1/P3 
enumeration P2/P3 
enumeration P1/P2/P3 
source <xs:element name="paloluokka" type="rakval:PaloluokkaType" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusTiedotType/lammitystapa
diagram index_p289.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:LammitystapaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration vesikeskus 
enumeration ilmakeskus 
enumeration suora sähkö 
enumeration uuni 
enumeration ei lämmitystä 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="lammitystapa" type="rakval:LammitystapaType" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusTiedotType/lammonlahde
diagram index_p290.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:LammonlahdeType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:polttoaine rakval:muu
source <xs:element name="lammonlahde" type="rakval:LammonlahdeType" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusTiedotType/varusteet
diagram index_p291.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:VarusteetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:sahkoKytkin rakval:kaasuKytkin rakval:viemariKytkin rakval:vesijohtoKytkin rakval:lamminvesiKytkin rakval:aurinkopaneeliKytkin rakval:hissiKytkin rakval:koneellinenilmastointiKytkin rakval:saunoja rakval:uima-altaita rakval:vaestonsuoja
source <xs:element name="varusteet" type="rakval:VarusteetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element ValmisRakennusTiedotType/jaahdytysmuoto
diagram index_p292.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="jaahdytysmuoto" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusTiedotType/asuinhuoneistot
diagram index_p293.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:ValmisAsuinhuoneistotType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:valmisHuoneisto rakval:jaahdytysmuoto rakval:asuntojenPintaala rakval:asuntojenLkm
annotation
documentation
Asuinhuoneistotiedot
source <xs:element name="asuinhuoneistot" type="rakval:ValmisAsuinhuoneistotType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation> Asuinhuoneistotiedot</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element ValmisRakennusTiedotType/perusparannusPvm
diagram index_p294.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="perusparannusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusTiedotType/liitettyJatevesijarjestelmaanKytkin
diagram index_p295.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="liitettyJatevesijarjestelmaanKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy