complexType HuoneistoType
diagram index_p45.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:osoite rakval:muutostapa rakval:huoneluku rakval:keittionTyyppi rakval:huoneistoala rakval:varusteet rakval:huoneistonTyyppi rakval:huoneistotunnus
used by
element AsuinhuoneistotType/huoneisto
source <xs:complexType name="HuoneistoType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="muutostapa" type="rakval:MuutostapaType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="huoneluku" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="keittionTyyppi" type="rakval:KeittionTyyppiType" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="huoneistoala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="varusteet" type="rakval:HuoneistonVarusteetType"/>
   
<xs:element name="huoneistonTyyppi" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Vastaa vrk:n huoneistontyyppi tyyppiä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="asuinhuoneisto"/>
         
<xs:enumeration value="toimitila"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="huoneistotunnus" type="rakval:HuoneistotunnusType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element HuoneistoType/osoite
diagram index_p46.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kunta yht:valtioSuomeksi yht:valtioKansainvalinen yht:osoitenimi yht:ulkomainenLahiosoite yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:ulkomainenPostitoimipaikka yht:jarjestysnumero yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>

element HuoneistoType/muutostapa
diagram index_p47.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:MuutostapaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration poisto 
enumeration lisäys 
enumeration muutos 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="muutostapa" type="rakval:MuutostapaType" minOccurs="0"/>

element HuoneistoType/huoneluku
diagram index_p48.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="huoneluku" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element HuoneistoType/keittionTyyppi
diagram index_p49.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:KeittionTyyppiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration keittio 
enumeration keittokomero 
enumeration keittotila 
enumeration tupakeittio 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="keittionTyyppi" type="rakval:KeittionTyyppiType" minOccurs="0"/>

element HuoneistoType/huoneistoala
diagram index_p50.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:decimal
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="huoneistoala" type="xs:decimal" minOccurs="0"/>

element HuoneistoType/varusteet
diagram index_p51.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:HuoneistonVarusteetType
properties
isRef 0
content complex
children rakval:WCKytkin rakval:ammeTaiSuihkuKytkin rakval:saunaKytkin rakval:parvekeTaiTerassiKytkin rakval:lamminvesiKytkin
source <xs:element name="varusteet" type="rakval:HuoneistonVarusteetType"/>

element HuoneistoType/huoneistonTyyppi
diagram index_p52.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration asuinhuoneisto 
enumeration toimitila 
enumeration ei tiedossa 
annotation
documentation
Vastaa vrk:n huoneistontyyppi tyyppiä
source <xs:element name="huoneistonTyyppi" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Vastaa vrk:n huoneistontyyppi tyyppiä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="asuinhuoneisto"/>
     
<xs:enumeration value="toimitila"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element HuoneistoType/huoneistotunnus
diagram index_p53.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:HuoneistotunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:porras rakval:huoneistonumero rakval:jakokirjain
source <xs:element name="huoneistotunnus" type="rakval:HuoneistotunnusType" minOccurs="0"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy