complexType OsapuoletType
diagram index_p534.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:Osapuolet
used by
element RakennusvalvontaAsiaType/osapuolettieto
source <xs:complexType name="OsapuoletType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Osapuolet">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="osapuolitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="suunnittelijatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Suunnittelija">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:complexContent>
                     
<xs:extension base="yht:SuunnittelijaType"/>
                   
</xs:complexContent>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="tyonjohtajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Tyonjohtaja" type="yht:TyonjohtajaType"/>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="naapuritieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
           
<xs:complexType>
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="Naapuri">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element name="henkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                     
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>
                     
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0"/>
                     
<xs:element name="hallintasuhde" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                     
<xs:element name="saanutTiedoksiannonKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                     
<xs:element name="huomautettavaaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                     
<xs:element name="haluaaPaatoksenKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                     
<xs:element name="huomautus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:complexType>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element OsapuoletType/Osapuolet
diagram index_p535.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:osapuolitieto yht:suunnittelijatieto yht:tyonjohtajatieto yht:naapuritieto
source <xs:element name="Osapuolet">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="osapuolitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="suunnittelijatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Suunnittelija">
             
<xs:complexType>
               
<xs:complexContent>
                 
<xs:extension base="yht:SuunnittelijaType"/>
               
</xs:complexContent>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="tyonjohtajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Tyonjohtaja" type="yht:TyonjohtajaType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="naapuritieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Naapuri">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="henkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="hallintasuhde" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="saanutTiedoksiannonKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="huomautettavaaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="haluaaPaatoksenKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="huomautus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/osapuolitieto
diagram index_p536.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Osapuoli
source <xs:element name="osapuolitieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/osapuolitieto/Osapuoli
diagram index_p537.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:OsapuoliType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuntaRooliKoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:turvakieltoKytkin yht:suoramarkkinointikieltoKytkin yht:selite yht:postitetaanKytkin yht:laskuviite
annotation
documentation
Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat
source <xs:element name="Osapuoli" type="yht:OsapuoliType">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hankkeessa mukana olevien tahojen tiedot pl. Suunnittelijat ja työnjohtajat</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/suunnittelijatieto
diagram index_p538.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Suunnittelija
source <xs:element name="suunnittelijatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Suunnittelija">
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="yht:SuunnittelijaType"/>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/suunnittelijatieto/Suunnittelija
diagram index_p539.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type extension of yht:SuunnittelijaType
properties
isRef 0
content complex
children yht:suunnittelijaRoolikoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:patevyysvaatimusluokka yht:koulutus yht:valmistumisvuosi yht:liitetieto yht:vaadittuPatevyysluokka yht:toiminutVastaavissaTehtavissaKytkin yht:kokemusvuodet yht:paatosPvm yht:paatostyyppi yht:FISEpatevyyskortti yht:FISEkelpoisuus yht:muuSuunnittelijaRooli yht:postitetaanKytkin
source <xs:element name="Suunnittelija">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yht:SuunnittelijaType"/>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/tyonjohtajatieto
diagram index_p540.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Tyonjohtaja
source <xs:element name="tyonjohtajatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Tyonjohtaja" type="yht:TyonjohtajaType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/tyonjohtajatieto/Tyonjohtaja
diagram index_p541.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:TyonjohtajaType
properties
isRef 0
content complex
children yht:tyonjohtajaRooliKoodi yht:VRKrooliKoodi yht:henkilo yht:yritys yht:patevyysvaatimusluokka yht:vaadittuPatevyysluokka yht:koulutus yht:valmistumisvuosi yht:liitetieto yht:alkamisPvm yht:paattymisPvm yht:hakemuksenSaapumisPvm yht:tyonjohtajaHakemusKytkin yht:kokemusvuodet yht:vastattavaTyotieto yht:sijaistettavaHlo yht:vainTamaHankeKytkin yht:paatosPvm yht:paatostyyppi
source <xs:element name="Tyonjohtaja" type="yht:TyonjohtajaType"/>

element OsapuoletType/Osapuolet/naapuritieto
diagram index_p542.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Naapuri
source <xs:element name="naapuritieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Naapuri">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="henkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="hallintasuhde" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="saanutTiedoksiannonKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="huomautettavaaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="haluaaPaatoksenKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="huomautus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/naapuritieto/Naapuri
diagram index_p543.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
properties
isRef 0
content complex
children yht:henkilo yht:osoite yht:kiinteistotunnus yht:hallintasuhde yht:saanutTiedoksiannonKytkin yht:huomautettavaaKytkin yht:haluaaPaatoksenKytkin yht:huomautus
source <xs:element name="Naapuri">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="henkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="hallintasuhde" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="saanutTiedoksiannonKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="huomautettavaaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="haluaaPaatoksenKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="huomautus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element OsapuoletType/Osapuolet/naapuritieto/Naapuri/henkilo
diagram index_p544.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="henkilo" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element OsapuoletType/Osapuolet/naapuritieto/Naapuri/osoite
diagram index_p545.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:PostiosoiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kunta yht:valtioSuomeksi yht:valtioKansainvalinen yht:osoitenimi yht:ulkomainenLahiosoite yht:osoitenumero yht:osoitenumero2 yht:jakokirjain yht:jakokirjain2 yht:porras yht:huoneisto yht:postinumero yht:postitoimipaikannimi yht:ulkomainenPostitoimipaikka yht:jarjestysnumero yht:pistesijainti yht:aluesijainti yht:viivasijainti
source <xs:element name="osoite" type="yht:PostiosoiteType" minOccurs="0"/>

element OsapuoletType/Osapuolet/naapuritieto/Naapuri/kiinteistotunnus
diagram index_p546.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:KiinteistotunnusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2}) 
source <xs:element name="kiinteistotunnus" type="yht:KiinteistotunnusType" minOccurs="0"/>

element OsapuoletType/Osapuolet/naapuritieto/Naapuri/hallintasuhde
diagram index_p547.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="hallintasuhde" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element OsapuoletType/Osapuolet/naapuritieto/Naapuri/saanutTiedoksiannonKytkin
diagram index_p548.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="saanutTiedoksiannonKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element OsapuoletType/Osapuolet/naapuritieto/Naapuri/huomautettavaaKytkin
diagram index_p549.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="huomautettavaaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element OsapuoletType/Osapuolet/naapuritieto/Naapuri/haluaaPaatoksenKytkin
diagram index_p550.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="haluaaPaatoksenKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element OsapuoletType/Osapuolet/naapuritieto/Naapuri/huomautus
diagram index_p551.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="huomautus" type="xs:string" minOccurs="0"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy