complexType ToimenpiteetType
diagram index_p245.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:Toimenpide
used by
element RakennusvalvontaAsiaType/toimenpidetieto
source <xs:complexType name="ToimenpiteetType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="Toimenpide">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Rakentamistoimenpide. Yksi rakennus voi olla vain kerran RakennusvalvontaAsia:ssa ja siihen saa kohdistua vain yksi toimenpide.</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:complexContent>
         
<xs:extension base="rakval:ToimenpideType">
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="katselmustieto" type="rakval:KatselmuksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
             
<xs:choice>
               
<xs:element name="rakennustieto">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element ref="rakval:Rakennus"/>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="rakennelmatieto">
                 
<xs:complexType>
                   
<xs:sequence>
                     
<xs:element ref="rakval:Rakennelma"/>
                   
</xs:sequence>
                 
</xs:complexType>
               
</xs:element>
             
</xs:choice>
           
</xs:sequence>
         
</xs:extension>
       
</xs:complexContent>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element ToimenpiteetType/Toimenpide
diagram index_p246.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of rakval:ToimenpideType
properties
isRef 0
content complex
children rakval:uusi rakval:laajennus rakval:uudelleenrakentaminen rakval:purkaminen rakval:muuMuutosTyo rakval:kaupunkikuvaToimenpide rakval:katselmustieto rakval:rakennustieto rakval:rakennelmatieto
annotation
documentation
Rakentamistoimenpide. Yksi rakennus voi olla vain kerran RakennusvalvontaAsia:ssa ja siihen saa kohdistua vain yksi toimenpide.
source <xs:element name="Toimenpide">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakentamistoimenpide. Yksi rakennus voi olla vain kerran RakennusvalvontaAsia:ssa ja siihen saa kohdistua vain yksi toimenpide.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="rakval:ToimenpideType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="katselmustieto" type="rakval:KatselmuksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:choice>
           
<xs:element name="rakennustieto">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element ref="rakval:Rakennus"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="rakennelmatieto">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element ref="rakval:Rakennelma"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:choice>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ToimenpiteetType/Toimenpide/katselmustieto
diagram index_p247.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:KatselmuksetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:Katselmus
source <xs:element name="katselmustieto" type="rakval:KatselmuksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element ToimenpiteetType/Toimenpide/rakennustieto
diagram index_p248.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:Rakennus
source <xs:element name="rakennustieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="rakval:Rakennus"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ToimenpiteetType/Toimenpide/rakennelmatieto
diagram index_p249.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:Rakennelma
source <xs:element name="rakennelmatieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element ref="rakval:Rakennelma"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy