complexType RakentamistoimenpideType
diagram index_p194.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
children rakval:uusi rakval:laajennus rakval:uudelleenrakentaminen rakval:purkaminen rakval:muuMuutosTyo rakval:kaupunkikuvaToimenpide
used by
complexType ToimenpideType
source <xs:complexType name="RakentamistoimenpideType">
 
<xs:choice>
   
<xs:annotation>
     
<xs:documentation>Rakentamistoimenpiteen kuvaus</xs:documentation>
   
</xs:annotation>
   
<xs:element name="uusi">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="huoneistoala" type="yht:KayttotarkoitusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
         
<xs:choice minOccurs="0">
           
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
         
</xs:choice>
         
<xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="laajennus">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="laajennuksentiedot" type="rakval:LaajennuksentiedotType"/>
         
<xs:choice minOccurs="0">
           
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
         
</xs:choice>
         
<xs:element name="perusparannusKytkin" type="xs:boolean"/>
         
<xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="uudelleenrakentaminen">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Uudelleen rakentaminen boolean ?</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="muutostyonLaji" type="rakval:MuutostyonLajiType" minOccurs="0"/>
         
<xs:choice>
           
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
         
</xs:choice>
         
<xs:element name="perusparannusKytkin" type="xs:boolean"/>
         
<xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="purkaminen">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:choice>
           
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
         
</xs:choice>
         
<xs:element name="purkamisenSyy" type="rakval:PurkamisenSyyType" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="poistumaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="muuMuutosTyo">
     
<xs:complexType>
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="muutostyonLaji" type="rakval:MuutostyonLajiType" minOccurs="0"/>
         
<xs:choice>
           
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
           
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
         
</xs:choice>
         
<xs:element name="perusparannusKytkin" type="xs:boolean"/>
         
<xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
<xs:element name="rakennustietojaEimuutetaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
       
</xs:sequence>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="kaupunkikuvaToimenpide">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>MRA 62:n mukainen vähäinen toimenpide</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
     
<xs:complexType>
       
<xs:choice>
         
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
         
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
       
</xs:choice>
     
</xs:complexType>
   
</xs:element>
 
</xs:choice>
</xs:complexType>

element RakentamistoimenpideType/uusi
diagram index_p195.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:huoneistoala rakval:kuvaus rakval:kuvausLiite rakval:aloitusPvm rakval:valmistumisPvm rakval:raukeamisPvm rakval:jatkoaikaPvm
source <xs:element name="uusi">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="huoneistoala" type="yht:KayttotarkoitusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
<xs:choice minOccurs="0">
       
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
     
</xs:choice>
     
<xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakentamistoimenpideType/uusi/huoneistoala
diagram index_p196.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:KayttotarkoitusType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:pintaAla yht:kayttotarkoitusKoodi
source <xs:element name="huoneistoala" type="yht:KayttotarkoitusType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element RakentamistoimenpideType/uusi/kuvaus
diagram index_p197.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>

element RakentamistoimenpideType/uusi/kuvausLiite
diagram index_p198.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto
source <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element RakentamistoimenpideType/uusi/aloitusPvm
diagram index_p199.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/uusi/valmistumisPvm
diagram index_p200.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/uusi/raukeamisPvm
diagram index_p201.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/uusi/jatkoaikaPvm
diagram index_p202.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/laajennus
diagram index_p203.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:laajennuksentiedot rakval:kuvaus rakval:kuvausLiite rakval:perusparannusKytkin rakval:aloitusPvm rakval:valmistumisPvm rakval:raukeamisPvm rakval:jatkoaikaPvm
source <xs:element name="laajennus">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="laajennuksentiedot" type="rakval:LaajennuksentiedotType"/>
     
<xs:choice minOccurs="0">
       
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
     
</xs:choice>
     
<xs:element name="perusparannusKytkin" type="xs:boolean"/>
     
<xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakentamistoimenpideType/laajennus/laajennuksentiedot
diagram index_p204.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:LaajennuksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children rakval:tilavuus rakval:kerrosala rakval:rakennusoikeudellinenKerrosala rakval:kokonaisala rakval:huoneistoala
source <xs:element name="laajennuksentiedot" type="rakval:LaajennuksentiedotType"/>

element RakentamistoimenpideType/laajennus/kuvaus
diagram index_p205.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>

element RakentamistoimenpideType/laajennus/kuvausLiite
diagram index_p206.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto
source <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element RakentamistoimenpideType/laajennus/perusparannusKytkin
diagram index_p207.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="perusparannusKytkin" type="xs:boolean"/>

element RakentamistoimenpideType/laajennus/aloitusPvm
diagram index_p208.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/laajennus/valmistumisPvm
diagram index_p209.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/laajennus/raukeamisPvm
diagram index_p210.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/laajennus/jatkoaikaPvm
diagram index_p211.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/uudelleenrakentaminen
diagram index_p212.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:muutostyonLaji rakval:kuvaus rakval:kuvausLiite rakval:perusparannusKytkin rakval:aloitusPvm rakval:valmistumisPvm rakval:raukeamisPvm rakval:jatkoaikaPvm
annotation
documentation
Uudelleen rakentaminen boolean ?
source <xs:element name="uudelleenrakentaminen">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Uudelleen rakentaminen boolean ?</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="muutostyonLaji" type="rakval:MuutostyonLajiType" minOccurs="0"/>
     
<xs:choice>
       
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
     
</xs:choice>
     
<xs:element name="perusparannusKytkin" type="xs:boolean"/>
     
<xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakentamistoimenpideType/uudelleenrakentaminen/muutostyonLaji
diagram index_p213.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:MuutostyonLajiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration perustusten ja kantavien rakenteiden muutos- ja korjaustyöt 
enumeration rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitusmuutos 
enumeration muut muutostyöt 
source <xs:element name="muutostyonLaji" type="rakval:MuutostyonLajiType" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/uudelleenrakentaminen/kuvaus
diagram index_p214.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>

element RakentamistoimenpideType/uudelleenrakentaminen/kuvausLiite
diagram index_p215.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto
source <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element RakentamistoimenpideType/uudelleenrakentaminen/perusparannusKytkin
diagram index_p216.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="perusparannusKytkin" type="xs:boolean"/>

element RakentamistoimenpideType/uudelleenrakentaminen/aloitusPvm
diagram index_p217.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/uudelleenrakentaminen/valmistumisPvm
diagram index_p218.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/uudelleenrakentaminen/raukeamisPvm
diagram index_p219.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/uudelleenrakentaminen/jatkoaikaPvm
diagram index_p220.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/purkaminen
diagram index_p221.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:kuvaus rakval:kuvausLiite rakval:purkamisenSyy rakval:poistumaPvm
source <xs:element name="purkaminen">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:choice>
       
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
     
</xs:choice>
     
<xs:element name="purkamisenSyy" type="rakval:PurkamisenSyyType" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="poistumaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakentamistoimenpideType/purkaminen/kuvaus
diagram index_p222.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>

element RakentamistoimenpideType/purkaminen/kuvausLiite
diagram index_p223.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto
source <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element RakentamistoimenpideType/purkaminen/purkamisenSyy
diagram index_p224.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:PurkamisenSyyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration poistaminen 
enumeration ränsistymisen vuoksi hylätty 
enumeration tuhoutunut 
enumeration purettu muusta syystä 
enumeration purettu uudisrakentamisen vuoksi 
source <xs:element name="purkamisenSyy" type="rakval:PurkamisenSyyType" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/purkaminen/poistumaPvm
diagram index_p225.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="poistumaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/muuMuutosTyo
diagram index_p226.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:muutostyonLaji rakval:kuvaus rakval:kuvausLiite rakval:perusparannusKytkin rakval:aloitusPvm rakval:valmistumisPvm rakval:raukeamisPvm rakval:jatkoaikaPvm rakval:rakennustietojaEimuutetaKytkin
source <xs:element name="muuMuutosTyo">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="muutostyonLaji" type="rakval:MuutostyonLajiType" minOccurs="0"/>
     
<xs:choice>
       
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
       
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
     
</xs:choice>
     
<xs:element name="perusparannusKytkin" type="xs:boolean"/>
     
<xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="rakennustietojaEimuutetaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakentamistoimenpideType/muuMuutosTyo/muutostyonLaji
diagram index_p227.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:MuutostyonLajiType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration perustusten ja kantavien rakenteiden muutos- ja korjaustyöt 
enumeration rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitusmuutos 
enumeration muut muutostyöt 
source <xs:element name="muutostyonLaji" type="rakval:MuutostyonLajiType" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/muuMuutosTyo/kuvaus
diagram index_p228.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>

element RakentamistoimenpideType/muuMuutosTyo/kuvausLiite
diagram index_p229.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto
source <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element RakentamistoimenpideType/muuMuutosTyo/perusparannusKytkin
diagram index_p230.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="perusparannusKytkin" type="xs:boolean"/>

element RakentamistoimenpideType/muuMuutosTyo/aloitusPvm
diagram index_p231.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="aloitusPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/muuMuutosTyo/valmistumisPvm
diagram index_p232.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="valmistumisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/muuMuutosTyo/raukeamisPvm
diagram index_p233.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="raukeamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/muuMuutosTyo/jatkoaikaPvm
diagram index_p234.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="jatkoaikaPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/muuMuutosTyo/rakennustietojaEimuutetaKytkin
diagram index_p235.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="rakennustietojaEimuutetaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

element RakentamistoimenpideType/kaupunkikuvaToimenpide
diagram index_p236.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:kuvaus rakval:kuvausLiite
annotation
documentation
MRA 62:n mukainen vähäinen toimenpide
source <xs:element name="kaupunkikuvaToimenpide">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>MRA 62:n mukainen vähäinen toimenpide</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:choice>
     
<xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>
     
<xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:choice>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element RakentamistoimenpideType/kaupunkikuvaToimenpide/kuvaus
diagram index_p237.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="kuvaus" type="xs:string"/>

element RakentamistoimenpideType/kaupunkikuvaToimenpide/kuvausLiite
diagram index_p238.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto
source <xs:element name="kuvausLiite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy