complexType PaatospoytakirjaType
diagram index_p582.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:paatos yht:paatoskoodi yht:paatoksentekija yht:paatospvm yht:pykala yht:liite
used by
element PaatosType/poytakirja
source <xs:complexType name="PaatospoytakirjaType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="paatos" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paatoskoodi" minOccurs="0">
     
<xs:simpleType>
       
<xs:restriction base="xs:string">
         
<xs:enumeration value="myönnetty"/>
         
<xs:enumeration value="hyväksytty"/>
         
<xs:enumeration value="evätty"/>
         
<xs:enumeration value="osittain myönnetty"/>
         
<xs:enumeration value="pysytti osittain myönnettynä"/>
         
<xs:enumeration value="myönnetty aloitusoikeudella"/>
         
<xs:enumeration value="ehdollinen"/>
         
<xs:enumeration value="ei tutkittu (oikaisuvaatimusvaatimus tai lupa pysyy puollettuna)"/>
         
<xs:enumeration value="ei tutkittu (oikaisuvaatimus tai lupa pysyy evättynä)"/>
         
<xs:enumeration value="työhön liittyy ehto"/>
         
<xs:enumeration value="tehty hallintopakkopäätös (asetettu velvoite)"/>
         
<xs:enumeration value="tehty hallintopakkopäätös (ei velvoitetta)"/>
         
<xs:enumeration value="tehty uhkasakkopäätös"/>
         
<xs:enumeration value="hallintopakon tai uhkasakkoasian käsittely lopetettu"/>
         
<xs:enumeration value="pysytti määräyksen tai päätöksen"/>
         
<xs:enumeration value="muutti määräystä tai päätöstä"/>
         
<xs:enumeration value="määräys peruutettu"/>
         
<xs:enumeration value="valituksesta on luovuttu (oikaisuvaatimus tai lupa pysyy puollettuna)"/>
         
<xs:enumeration value="valituksesta on luovuttu (oikaisuvaatimus tai lupa pysyy evättynä)"/>
         
<xs:enumeration value="muutti myönnetyksi"/>
         
<xs:enumeration value="pysytti myönnettynä"/>
         
<xs:enumeration value="muutti evätyksi"/>
         
<xs:enumeration value="pysytti evättynä"/>
         
<xs:enumeration value="puollettu"/>
         
<xs:enumeration value="ei puollettu"/>
         
<xs:enumeration value="annettu lausunto"/>
         
<xs:enumeration value="ei lausuntoa"/>
         
<xs:enumeration value="siirretty maaoikeudelle"/>
         
<xs:enumeration value="suunnitelmat tarkastettu"/>
         
<xs:enumeration value="muutettu toimenpideluvaksi (konversio)"/>
         
<xs:enumeration value="peruutettu"/>
         
<xs:enumeration value="ei tutkittu"/>
         
<xs:enumeration value="asia palautettu uudelleen valmisteltavaksi"/>
         
<xs:enumeration value="asiakirjat palautettu korjauskehotuksin"/>
         
<xs:enumeration value="asia poistettu esityslistalta"/>
         
<xs:enumeration value="asia pantu pöydälle kokouksessa"/>
         
<xs:enumeration value="ilmoitus merkitty tiedoksi"/>
         
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
       
</xs:restriction>
     
</xs:simpleType>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="paatoksentekija" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="paatospvm" type="xs:date"/>
   
<xs:element name="pykala" type="xs:int" minOccurs="0"/>
   
<xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PaatospoytakirjaType/paatos
diagram index_p583.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paatos" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PaatospoytakirjaType/paatoskoodi
diagram index_p584.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration myönnetty 
enumeration hyväksytty 
enumeration evätty 
enumeration osittain myönnetty 
enumeration pysytti osittain myönnettynä 
enumeration myönnetty aloitusoikeudella 
enumeration ehdollinen 
enumeration ei tutkittu (oikaisuvaatimusvaatimus tai lupa pysyy puollettuna) 
enumeration ei tutkittu (oikaisuvaatimus tai lupa pysyy evättynä) 
enumeration työhön liittyy ehto 
enumeration tehty hallintopakkopäätös (asetettu velvoite) 
enumeration tehty hallintopakkopäätös (ei velvoitetta) 
enumeration tehty uhkasakkopäätös 
enumeration hallintopakon tai uhkasakkoasian käsittely lopetettu 
enumeration pysytti määräyksen tai päätöksen 
enumeration muutti määräystä tai päätöstä 
enumeration määräys peruutettu 
enumeration valituksesta on luovuttu (oikaisuvaatimus tai lupa pysyy puollettuna) 
enumeration valituksesta on luovuttu (oikaisuvaatimus tai lupa pysyy evättynä) 
enumeration muutti myönnetyksi 
enumeration pysytti myönnettynä 
enumeration muutti evätyksi 
enumeration pysytti evättynä 
enumeration puollettu 
enumeration ei puollettu 
enumeration annettu lausunto 
enumeration ei lausuntoa 
enumeration siirretty maaoikeudelle 
enumeration suunnitelmat tarkastettu 
enumeration muutettu toimenpideluvaksi (konversio) 
enumeration peruutettu 
enumeration ei tutkittu 
enumeration asia palautettu uudelleen valmisteltavaksi 
enumeration asiakirjat palautettu korjauskehotuksin 
enumeration asia poistettu esityslistalta 
enumeration asia pantu pöydälle kokouksessa 
enumeration ilmoitus merkitty tiedoksi 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="paatoskoodi" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="myönnetty"/>
     
<xs:enumeration value="hyväksytty"/>
     
<xs:enumeration value="evätty"/>
     
<xs:enumeration value="osittain myönnetty"/>
     
<xs:enumeration value="pysytti osittain myönnettynä"/>
     
<xs:enumeration value="myönnetty aloitusoikeudella"/>
     
<xs:enumeration value="ehdollinen"/>
     
<xs:enumeration value="ei tutkittu (oikaisuvaatimusvaatimus tai lupa pysyy puollettuna)"/>
     
<xs:enumeration value="ei tutkittu (oikaisuvaatimus tai lupa pysyy evättynä)"/>
     
<xs:enumeration value="työhön liittyy ehto"/>
     
<xs:enumeration value="tehty hallintopakkopäätös (asetettu velvoite)"/>
     
<xs:enumeration value="tehty hallintopakkopäätös (ei velvoitetta)"/>
     
<xs:enumeration value="tehty uhkasakkopäätös"/>
     
<xs:enumeration value="hallintopakon tai uhkasakkoasian käsittely lopetettu"/>
     
<xs:enumeration value="pysytti määräyksen tai päätöksen"/>
     
<xs:enumeration value="muutti määräystä tai päätöstä"/>
     
<xs:enumeration value="määräys peruutettu"/>
     
<xs:enumeration value="valituksesta on luovuttu (oikaisuvaatimus tai lupa pysyy puollettuna)"/>
     
<xs:enumeration value="valituksesta on luovuttu (oikaisuvaatimus tai lupa pysyy evättynä)"/>
     
<xs:enumeration value="muutti myönnetyksi"/>
     
<xs:enumeration value="pysytti myönnettynä"/>
     
<xs:enumeration value="muutti evätyksi"/>
     
<xs:enumeration value="pysytti evättynä"/>
     
<xs:enumeration value="puollettu"/>
     
<xs:enumeration value="ei puollettu"/>
     
<xs:enumeration value="annettu lausunto"/>
     
<xs:enumeration value="ei lausuntoa"/>
     
<xs:enumeration value="siirretty maaoikeudelle"/>
     
<xs:enumeration value="suunnitelmat tarkastettu"/>
     
<xs:enumeration value="muutettu toimenpideluvaksi (konversio)"/>
     
<xs:enumeration value="peruutettu"/>
     
<xs:enumeration value="ei tutkittu"/>
     
<xs:enumeration value="asia palautettu uudelleen valmisteltavaksi"/>
     
<xs:enumeration value="asiakirjat palautettu korjauskehotuksin"/>
     
<xs:enumeration value="asia poistettu esityslistalta"/>
     
<xs:enumeration value="asia pantu pöydälle kokouksessa"/>
     
<xs:enumeration value="ilmoitus merkitty tiedoksi"/>
     
<xs:enumeration value="ei tiedossa"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element PaatospoytakirjaType/paatoksentekija
diagram index_p585.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="paatoksentekija" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PaatospoytakirjaType/paatospvm
diagram index_p586.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="paatospvm" type="xs:date"/>

element PaatospoytakirjaType/pykala
diagram index_p587.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="pykala" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element PaatospoytakirjaType/liite
diagram index_p588.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto
source <xs:element name="liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType" minOccurs="0"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy