complexType PaatosType
diagram index_p589.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
children yht:lupamaaraykset yht:paivamaarat yht:poytakirja
used by
element PaatoksetType/Paatos
source <xs:complexType name="PaatosType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element name="lupamaaraykset" type="yht:LupamaarayksetType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Luvan ehdot ja määraykset</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="paivamaarat" type="yht:PaivamaaratType" minOccurs="0">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Päätäkseen/lupaan liittyvät päivämäärät</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
   
<xs:element name="poytakirja" type="yht:PaatospoytakirjaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
     
<xs:annotation>
       
<xs:documentation>Päätöksestä tehty virallinen päätöspöytäkirja liitteenä</xs:documentation>
     
</xs:annotation>
   
</xs:element>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

element PaatosType/lupamaaraykset
diagram index_p590.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:LupamaarayksetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:autopaikkojaEnintaan yht:autopaikkojaVahintaan yht:autopaikkojaRakennettava yht:autopaikkojaRakennettu yht:autopaikkojaKiinteistolla yht:autopaikkojaUlkopuolella yht:kerrosala yht:kokonaisala yht:rakennusoikeudellinenKerrosala yht:vaaditutKatselmukset yht:maaraystieto yht:vaadittuErityissuunnitelmatieto yht:vaadittuTyonjohtajatieto
annotation
documentation
Luvan ehdot ja määraykset
source <xs:element name="lupamaaraykset" type="yht:LupamaarayksetType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvan ehdot ja määraykset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PaatosType/paivamaarat
diagram index_p591.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:PaivamaaratType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:aloitettavaPvm yht:lainvoimainenPvm yht:voimassaHetkiPvm yht:raukeamisPvm yht:antoPvm yht:viimeinenValitusPvm yht:julkipanoPvm
annotation
documentation
Päätäkseen/lupaan liittyvät päivämäärät
source <xs:element name="paivamaarat" type="yht:PaivamaaratType" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Päätäkseen/lupaan liittyvät päivämäärät</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PaatosType/poytakirja
diagram index_p592.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/yhteiset
type yht:PaatospoytakirjaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:paatos yht:paatoskoodi yht:paatoksentekija yht:paatospvm yht:pykala yht:liite
annotation
documentation
Päätöksestä tehty virallinen päätöspöytäkirja liitteenä
source <xs:element name="poytakirja" type="yht:PaatospoytakirjaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Päätöksestä tehty virallinen päätöspöytäkirja liitteenä</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy