complexType ValmisRakennusType
diagram index_p302.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children gml:metaDataProperty gml:description gml:name rakval:rakennustieto rakval:rakennusluvat rakval:vanhaRakennustunnukset rakval:olotilamuutostieto rakval:kaytossaolotieto rakval:referenssiPiste
used by
element ValmisRakennus
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idoptional      
source <xs:complexType name="ValmisRakennusType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="rakennustieto">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Rakennus" type="rakval:RakennusType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="rakennusluvat" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kohteeseen haetut luvat </xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:complexContent>
             
<xs:extension base="rakval:RakennusluvatType"/>
           
</xs:complexContent>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="vanhaRakennustunnukset" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="VanhaRakennustunnus" maxOccurs="unbounded">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="rakennustunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="muutosPvm" type="xs:date"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="olotilamuutostieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Olotila">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="olotila">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>- Jos olotila on Valmis, niin muutospvm on valmistumispvm. - Jos olotila on Purettu, niin muutospvm on purkamispvm. - Jos olotila on Keskeneräinen, niin muutospvm on rakennusluvan päätöspvm</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                     
<xs:simpleType>
                       
<xs:restriction base="xs:string">
                         
<xs:enumeration value="keskeneräinen uudisrakennus"/>
                         
<xs:enumeration value="purettu"/>
                         
<xs:enumeration value="valmis"/>
                       
</xs:restriction>
                     
</xs:simpleType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="muutosPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kaytossaolotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Kaytossaolo">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="tilanne">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Käytössäolotilanne VRK:n koodiston mukaisesti</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                     
<xs:simpleType>
                       
<xs:restriction base="xs:string">
                         
<xs:enumeration value="hylätty ränsistymisen takia"/>
                         
<xs:enumeration value="käytetään loma-asumiseen"/>
                         
<xs:enumeration value="käytetään muuhun tilapäiseen asumiseen"/>
                         
<xs:enumeration value="käytetään vakinaiseen asumiseen"/>
                         
<xs:enumeration value="käytöstä ei tietoa"/>
                         
<xs:enumeration value="muu"/>
                         
<xs:enumeration value="purettu muusta syystä"/>
                         
<xs:enumeration value="purettu uudisrakentamisen takia"/>
                         
<xs:enumeration value="todettu katselmuksessa puretuksi"/>
                         
<xs:enumeration value="toimitila- ja tuotantokäytössä"/>
                         
<xs:enumeration value="tuhoutunut"/>
                         
<xs:enumeration value="tyhjillään"/>
                         
<xs:enumeration value="tyhjä"/>
                       
</xs:restriction>
                     
</xs:simpleType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="toteamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="toteaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="referenssiPiste" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element ValmisRakennusType/rakennustieto
diagram index_p303.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:Rakennus
source <xs:element name="rakennustieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Rakennus" type="rakval:RakennusType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValmisRakennusType/rakennustieto/Rakennus
diagram index_p304.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type rakval:RakennusType
properties
isRef 0
content complex
children gml:metaDataProperty gml:description gml:name yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki rakval:sijaintitieto rakval:tasosijainti rakval:piirustukset rakval:rakennuksenTiedot rakval:rakentajatyyppi rakval:omistaja
used by
element ToimenpiteetType/Toimenpide/rakennustieto
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idoptional      
source <xs:element name="Rakennus" type="rakval:RakennusType"/>

element ValmisRakennusType/rakennusluvat
diagram index_p305.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type extension of rakval:RakennusluvatType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:rakennuslupa
annotation
documentation
Kohteeseen haetut luvat
source <xs:element name="rakennusluvat" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kohteeseen haetut luvat </xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="rakval:RakennusluvatType"/>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValmisRakennusType/vanhaRakennustunnukset
diagram index_p306.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children rakval:VanhaRakennustunnus
source <xs:element name="vanhaRakennustunnukset" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="VanhaRakennustunnus" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="rakennustunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="muutosPvm" type="xs:date"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValmisRakennusType/vanhaRakennustunnukset/VanhaRakennustunnus
diagram index_p307.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 1
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:rakennustunnus rakval:muutosPvm
source <xs:element name="VanhaRakennustunnus" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="rakennustunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="muutosPvm" type="xs:date"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValmisRakennusType/vanhaRakennustunnukset/VanhaRakennustunnus/rakennustunnus
diagram index_p308.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="rakennustunnus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusType/vanhaRakennustunnukset/VanhaRakennustunnus/muutosPvm
diagram index_p309.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="muutosPvm" type="xs:date"/>

element ValmisRakennusType/olotilamuutostieto
diagram index_p310.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:Olotila
source <xs:element name="olotilamuutostieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Olotila">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="olotila">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>- Jos olotila on Valmis, niin muutospvm on valmistumispvm. - Jos olotila on Purettu, niin muutospvm on purkamispvm. - Jos olotila on Keskeneräinen, niin muutospvm on rakennusluvan päätöspvm</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="keskeneräinen uudisrakennus"/>
                 
<xs:enumeration value="purettu"/>
                 
<xs:enumeration value="valmis"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="muutosPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValmisRakennusType/olotilamuutostieto/Olotila
diagram index_p311.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:olotila rakval:muutosPvm
source <xs:element name="Olotila">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="olotila">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>- Jos olotila on Valmis, niin muutospvm on valmistumispvm. - Jos olotila on Purettu, niin muutospvm on purkamispvm. - Jos olotila on Keskeneräinen, niin muutospvm on rakennusluvan päätöspvm</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="keskeneräinen uudisrakennus"/>
           
<xs:enumeration value="purettu"/>
           
<xs:enumeration value="valmis"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="muutosPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValmisRakennusType/olotilamuutostieto/Olotila/olotila
diagram index_p312.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration keskeneräinen uudisrakennus 
enumeration purettu 
enumeration valmis 
annotation
documentation
- Jos olotila on Valmis, niin muutospvm on valmistumispvm. - Jos olotila on Purettu, niin muutospvm on purkamispvm. - Jos olotila on Keskeneräinen, niin muutospvm on rakennusluvan päätöspvm
source <xs:element name="olotila">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>- Jos olotila on Valmis, niin muutospvm on valmistumispvm. - Jos olotila on Purettu, niin muutospvm on purkamispvm. - Jos olotila on Keskeneräinen, niin muutospvm on rakennusluvan päätöspvm</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="keskeneräinen uudisrakennus"/>
     
<xs:enumeration value="purettu"/>
     
<xs:enumeration value="valmis"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element ValmisRakennusType/olotilamuutostieto/Olotila/muutosPvm
diagram index_p313.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="muutosPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusType/kaytossaolotieto
diagram index_p314.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children rakval:Kaytossaolo
source <xs:element name="kaytossaolotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Kaytossaolo">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="tilanne">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Käytössäolotilanne VRK:n koodiston mukaisesti</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="hylätty ränsistymisen takia"/>
                 
<xs:enumeration value="käytetään loma-asumiseen"/>
                 
<xs:enumeration value="käytetään muuhun tilapäiseen asumiseen"/>
                 
<xs:enumeration value="käytetään vakinaiseen asumiseen"/>
                 
<xs:enumeration value="käytöstä ei tietoa"/>
                 
<xs:enumeration value="muu"/>
                 
<xs:enumeration value="purettu muusta syystä"/>
                 
<xs:enumeration value="purettu uudisrakentamisen takia"/>
                 
<xs:enumeration value="todettu katselmuksessa puretuksi"/>
                 
<xs:enumeration value="toimitila- ja tuotantokäytössä"/>
                 
<xs:enumeration value="tuhoutunut"/>
                 
<xs:enumeration value="tyhjillään"/>
                 
<xs:enumeration value="tyhjä"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="toteamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="toteaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValmisRakennusType/kaytossaolotieto/Kaytossaolo
diagram index_p315.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
properties
isRef 0
content complex
children rakval:tilanne rakval:toteamisPvm rakval:toteaja
source <xs:element name="Kaytossaolo">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="tilanne">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Käytössäolotilanne VRK:n koodiston mukaisesti</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="hylätty ränsistymisen takia"/>
           
<xs:enumeration value="käytetään loma-asumiseen"/>
           
<xs:enumeration value="käytetään muuhun tilapäiseen asumiseen"/>
           
<xs:enumeration value="käytetään vakinaiseen asumiseen"/>
           
<xs:enumeration value="käytöstä ei tietoa"/>
           
<xs:enumeration value="muu"/>
           
<xs:enumeration value="purettu muusta syystä"/>
           
<xs:enumeration value="purettu uudisrakentamisen takia"/>
           
<xs:enumeration value="todettu katselmuksessa puretuksi"/>
           
<xs:enumeration value="toimitila- ja tuotantokäytössä"/>
           
<xs:enumeration value="tuhoutunut"/>
           
<xs:enumeration value="tyhjillään"/>
           
<xs:enumeration value="tyhjä"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="toteamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="toteaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element ValmisRakennusType/kaytossaolotieto/Kaytossaolo/tilanne
diagram index_p316.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration hylätty ränsistymisen takia 
enumeration käytetään loma-asumiseen 
enumeration käytetään muuhun tilapäiseen asumiseen 
enumeration käytetään vakinaiseen asumiseen 
enumeration käytöstä ei tietoa 
enumeration muu 
enumeration purettu muusta syystä 
enumeration purettu uudisrakentamisen takia 
enumeration todettu katselmuksessa puretuksi 
enumeration toimitila- ja tuotantokäytössä 
enumeration tuhoutunut 
enumeration tyhjillään 
enumeration tyhjä 
annotation
documentation
Käytössäolotilanne VRK:n koodiston mukaisesti
source <xs:element name="tilanne">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Käytössäolotilanne VRK:n koodiston mukaisesti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="hylätty ränsistymisen takia"/>
     
<xs:enumeration value="käytetään loma-asumiseen"/>
     
<xs:enumeration value="käytetään muuhun tilapäiseen asumiseen"/>
     
<xs:enumeration value="käytetään vakinaiseen asumiseen"/>
     
<xs:enumeration value="käytöstä ei tietoa"/>
     
<xs:enumeration value="muu"/>
     
<xs:enumeration value="purettu muusta syystä"/>
     
<xs:enumeration value="purettu uudisrakentamisen takia"/>
     
<xs:enumeration value="todettu katselmuksessa puretuksi"/>
     
<xs:enumeration value="toimitila- ja tuotantokäytössä"/>
     
<xs:enumeration value="tuhoutunut"/>
     
<xs:enumeration value="tyhjillään"/>
     
<xs:enumeration value="tyhjä"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element ValmisRakennusType/kaytossaolotieto/Kaytossaolo/toteamisPvm
diagram index_p317.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:date
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="toteamisPvm" type="xs:date" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusType/kaytossaolotieto/Kaytossaolo/toteaja
diagram index_p318.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="toteaja" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element ValmisRakennusType/referenssiPiste
diagram index_p319.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/rakennusvalvonta
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="referenssiPiste" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy