Schema poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu.xsd


schema location:  ..\poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu.xsd
attribute form default:  unqualified
element form default:  qualified
targetNamespace:  http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
 
Elements  Complex types 
Poikkeamisasia  AbstractPoikkeamisType 
Popast  PoikkeamisasiatType 
Suunnittelutarveasia  PoikkeamisasiaType 
PopastType 
SuunnittelutarveasiatType 
SuunnittelutarveasiaType 


element Poikkeamisasia
diagram index_p1.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type ppst:PoikkeamisasiaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children gml:metaDataProperty gml:description gml:name ppst:kasittelynTilatieto ppst:kuntakoodi ppst:luvanTunnistetiedot ppst:osapuolettieto ppst:rakennuspaikkatieto ppst:referenssiPiste ppst:toimenpidetieto ppst:lausuntotieto ppst:paatostieto ppst:liitetieto ppst:lisatietotieto ppst:asianTiedot ppst:kayttotapaus ppst:avainsanaTieto ppst:menettelyTOS ppst:avainArvoTieto
used by
complexType PoikkeamisasiatType
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idoptional      
source <xs:element name="Poikkeamisasia" type="ppst:PoikkeamisasiaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

element Popast
diagram index_p2.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type ppst:PopastType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children gml:metaDataProperty gml:description gml:name ppst:toimituksenTiedot ppst:poikkeamisasiatieto ppst:suunnittelutarveasiatieto
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idoptional      
annotation
documentation
Skeeman juurielementti
source <xs:element name="Popast" type="ppst:PopastType" substitutionGroup="gml:_Feature">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Skeeman juurielementti</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element Suunnittelutarveasia
diagram index_p3.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type ppst:SuunnittelutarveasiaType
properties
content complex
substGrp gml:_Feature
children gml:metaDataProperty gml:description gml:name ppst:kasittelynTilatieto ppst:kuntakoodi ppst:luvanTunnistetiedot ppst:osapuolettieto ppst:rakennuspaikkatieto ppst:referenssiPiste ppst:toimenpidetieto ppst:lausuntotieto ppst:paatostieto ppst:liitetieto ppst:lisatietotieto ppst:asianTiedot ppst:kayttotapaus ppst:avainsanaTieto ppst:menettelyTOS ppst:avainArvoTieto
used by
complexType SuunnittelutarveasiatType
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idoptional      
source <xs:element name="Suunnittelutarveasia" type="ppst:SuunnittelutarveasiaType" substitutionGroup="gml:_Feature"/>

complexType AbstractPoikkeamisType
diagram index_p4.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children gml:metaDataProperty gml:description gml:name ppst:kasittelynTilatieto ppst:kuntakoodi ppst:luvanTunnistetiedot ppst:osapuolettieto ppst:rakennuspaikkatieto ppst:referenssiPiste ppst:toimenpidetieto ppst:lausuntotieto ppst:paatostieto ppst:liitetieto ppst:lisatietotieto
used by
complexTypes PoikkeamisasiaType SuunnittelutarveasiaType
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idoptional      
source <xs:complexType name="AbstractPoikkeamisType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="kasittelynTilatieto" type="yht:KasittelynTilaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Kunnat ovat voineet yhdistyä, jolloin lupatasolla tarvitaan myös kuntakoodi</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="luvanTunnistetiedot" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType"/>
       
<xs:element name="osapuolettieto" type="yht:OsapuoletType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="rakennuspaikkatieto" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Rakennuspaikka" minOccurs="0">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:complexContent>
                   
<xs:extension base="yht:RakennuspaikkaType">
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="paaKayttotarkoitus" minOccurs="0">
                         
<xs:simpleType>
                           
<xs:restriction base="xs:string">
                             
<xs:enumeration value="ympärivuotinen asunto"/>
                             
<xs:enumeration value="loma-asunto"/>
                             
<xs:enumeration value="muu"/>
                           
</xs:restriction>
                         
</xs:simpleType>
                       
</xs:element>
                       
<xs:element name="rantaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Onko kysessä ranta-alue vai ei</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:extension>
                 
</xs:complexContent>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="referenssiPiste" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="toimenpidetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Toimenpide">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="rakennustunnus" minOccurs="0">
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:sequence>
                         
<xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
                           
<xs:annotation>
                             
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
                           
</xs:annotation>
                         
</xs:element>
                         
<xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
                           
<xs:annotation>
                             
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
                           
</xs:annotation>
                         
</xs:element>
                         
<xs:element name="kiinttun" minOccurs="0">
                           
<xs:annotation>
                             
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja.</xs:documentation>
                           
</xs:annotation>
                           
<xs:simpleType>
                             
<xs:restriction base="xs:string">
                               
<xs:pattern value="(([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2})"/>
                             
</xs:restriction>
                           
</xs:simpleType>
                         
</xs:element>
                         
<xs:element name="rakennusnro" minOccurs="0">
                           
<xs:annotation>
                             
<xs:documentation>Rakennusnumero, kolmella numerolla etunollin</xs:documentation>
                           
</xs:annotation>
                           
<xs:simpleType>
                             
<xs:restriction base="xs:string">
                               
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9]"/>
                             
</xs:restriction>
                           
</xs:simpleType>
                         
</xs:element>
                         
<xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
                           
<xs:annotation>
                             
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
                           
</xs:annotation>
                         
</xs:element>
                       
</xs:sequence>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Lyhyt selostus tulevasta rakennushankkeesta</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:sequence>
                         
<xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
                       
</xs:sequence>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="kuvausKoodi">
                     
<xs:simpleType>
                       
<xs:restriction base="xs:string">
                         
<xs:enumeration value="uusi"/>
                         
<xs:enumeration value="laajennus"/>
                         
<xs:enumeration value="perustus"/>
                         
<xs:enumeration value="perusparannus"/>
                         
<xs:enumeration value="uudelleenrakentaminen"/>
                         
<xs:enumeration value="purkaminen"/>
                         
<xs:enumeration value="muu muutostyö"/>
                         
<xs:enumeration value="käyttötarkoitusmuutos"/>
                         
<xs:enumeration value="loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi"/>
                       
</xs:restriction>
                     
</xs:simpleType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="kerrosalatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
                     
<xs:annotation>
                       
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
                     
</xs:annotation>
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:sequence>
                         
<xs:element name="kerrosala">
                           
<xs:complexType>
                             
<xs:sequence>
                               
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal"/>
                               
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
                             
</xs:sequence>
                           
</xs:complexType>
                         
</xs:element>
                       
</xs:sequence>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="tavoitetilatieto">
                     
<xs:complexType>
                       
<xs:sequence>
                         
<xs:element name="Tavoitetila">
                           
<xs:complexType>
                             
<xs:sequence>
                               
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
                               
<xs:element name="asuinhuoneistojenLkm" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                               
<xs:element name="rakennuksenKerrosluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                               
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                               
<xs:element name="kerrosala" type="xs:int" minOccurs="0">
                                 
<xs:annotation>
                                   
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
                                 
</xs:annotation>
                               
</xs:element>
                             
</xs:sequence>
                           
</xs:complexType>
                         
</xs:element>
                       
</xs:sequence>
                     
</xs:complexType>
                   
</xs:element>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lausuntotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Lausunnot (ympäristökeskus, maakunnan liitto, naapurikunta) tarvittaessa</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoRvPType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="paatostieto" type="yht:PaatoksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Viranomaisien asiasta antamat päätökset</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>Hankkeen liitteet</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="lisatietotieto" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Lisatieto">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
                     
<xs:simpleType>
                       
<xs:restriction base="xs:string">
                         
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
                         
<xs:enumeration value="suomi"/>
                       
</xs:restriction>
                     
</xs:simpleType>
                   
</xs:element>
                   
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element AbstractPoikkeamisType/kasittelynTilatieto
diagram index_p5.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:KasittelynTilaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Tilamuutos
source <xs:element name="kasittelynTilatieto" type="yht:KasittelynTilaType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element AbstractPoikkeamisType/kuntakoodi
diagram index_p6.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Kunnat ovat voineet yhdistyä, jolloin lupatasolla tarvitaan myös kuntakoodi
source <xs:element name="kuntakoodi" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kunnat ovat voineet yhdistyä, jolloin lupatasolla tarvitaan myös kuntakoodi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/luvanTunnistetiedot
diagram index_p7.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LuvanTunnisteTiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:LupaTunnus
source <xs:element name="luvanTunnistetiedot" type="yht:LuvanTunnisteTiedotType"/>

element AbstractPoikkeamisType/osapuolettieto
diagram index_p8.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:OsapuoletType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children yht:Osapuolet
source <xs:element name="osapuolettieto" type="yht:OsapuoletType" minOccurs="0"/>

element AbstractPoikkeamisType/rakennuspaikkatieto
diagram index_p9.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ppst:Rakennuspaikka
source <xs:element name="rakennuspaikkatieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Rakennuspaikka" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:complexContent>
           
<xs:extension base="yht:RakennuspaikkaType">
             
<xs:sequence>
               
<xs:element name="paaKayttotarkoitus" minOccurs="0">
                 
<xs:simpleType>
                   
<xs:restriction base="xs:string">
                     
<xs:enumeration value="ympärivuotinen asunto"/>
                     
<xs:enumeration value="loma-asunto"/>
                     
<xs:enumeration value="muu"/>
                   
</xs:restriction>
                 
</xs:simpleType>
               
</xs:element>
               
<xs:element name="rantaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
                 
<xs:annotation>
                   
<xs:documentation>Onko kysessä ranta-alue vai ei</xs:documentation>
                 
</xs:annotation>
               
</xs:element>
             
</xs:sequence>
           
</xs:extension>
         
</xs:complexContent>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/rakennuspaikkatieto/Rakennuspaikka
diagram index_p10.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type extension of yht:RakennuspaikkaType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children gml:metaDataProperty gml:description gml:name yht:metatieto yht:yksilointitieto yht:alkuHetki yht:loppuHetki yht:rakennuspaikanKiinteistotieto yht:sijaintitieto yht:kaavanaste yht:kerrosala yht:rakennusoikeudellinenKerrosala yht:tasosijainti yht:rakennusoikeusYhteensa yht:uusiKytkin yht:osoite yht:poikkeamislupaVRK yht:kaavatilanne ppst:paaKayttotarkoitus ppst:rantaKytkin
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idoptional      
source <xs:element name="Rakennuspaikka" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:complexContent>
     
<xs:extension base="yht:RakennuspaikkaType">
       
<xs:sequence>
         
<xs:element name="paaKayttotarkoitus" minOccurs="0">
           
<xs:simpleType>
             
<xs:restriction base="xs:string">
               
<xs:enumeration value="ympärivuotinen asunto"/>
               
<xs:enumeration value="loma-asunto"/>
               
<xs:enumeration value="muu"/>
             
</xs:restriction>
           
</xs:simpleType>
         
</xs:element>
         
<xs:element name="rantaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
           
<xs:annotation>
             
<xs:documentation>Onko kysessä ranta-alue vai ei</xs:documentation>
           
</xs:annotation>
         
</xs:element>
       
</xs:sequence>
     
</xs:extension>
   
</xs:complexContent>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/rakennuspaikkatieto/Rakennuspaikka/paaKayttotarkoitus
diagram index_p11.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration ympärivuotinen asunto 
enumeration loma-asunto 
enumeration muu 
source <xs:element name="paaKayttotarkoitus" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ympärivuotinen asunto"/>
     
<xs:enumeration value="loma-asunto"/>
     
<xs:enumeration value="muu"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/rakennuspaikkatieto/Rakennuspaikka/rantaKytkin
diagram index_p12.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Onko kysessä ranta-alue vai ei
source <xs:element name="rantaKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Onko kysessä ranta-alue vai ei</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/referenssiPiste
diagram index_p13.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type gml:PointPropertyType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
source <xs:element name="referenssiPiste" type="gml:PointPropertyType" minOccurs="0"/>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto
diagram index_p14.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:Toimenpide
source <xs:element name="toimenpidetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Toimenpide">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="rakennustunnus" minOccurs="0">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="kiinttun" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja.</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                   
<xs:simpleType>
                     
<xs:restriction base="xs:string">
                       
<xs:pattern value="(([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2})"/>
                     
</xs:restriction>
                   
</xs:simpleType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="rakennusnro" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Rakennusnumero, kolmella numerolla etunollin</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                   
<xs:simpleType>
                     
<xs:restriction base="xs:string">
                       
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9]"/>
                     
</xs:restriction>
                   
</xs:simpleType>
                 
</xs:element>
                 
<xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Lyhyt selostus tulevasta rakennushankkeesta</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="kuvausKoodi">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="uusi"/>
                 
<xs:enumeration value="laajennus"/>
                 
<xs:enumeration value="perustus"/>
                 
<xs:enumeration value="perusparannus"/>
                 
<xs:enumeration value="uudelleenrakentaminen"/>
                 
<xs:enumeration value="purkaminen"/>
                 
<xs:enumeration value="muu muutostyö"/>
                 
<xs:enumeration value="käyttötarkoitusmuutos"/>
                 
<xs:enumeration value="loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="kerrosalatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="kerrosala">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal"/>
                       
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="tavoitetilatieto">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="Tavoitetila">
                   
<xs:complexType>
                     
<xs:sequence>
                       
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
                       
<xs:element name="asuinhuoneistojenLkm" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                       
<xs:element name="rakennuksenKerrosluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                       
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                       
<xs:element name="kerrosala" type="xs:int" minOccurs="0">
                         
<xs:annotation>
                           
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
                         
</xs:annotation>
                       
</xs:element>
                     
</xs:sequence>
                   
</xs:complexType>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide
diagram index_p15.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
content complex
children ppst:rakennustunnus ppst:liitetieto ppst:kuvausKoodi ppst:kerrosalatieto ppst:tavoitetilatieto
source <xs:element name="Toimenpide">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="rakennustunnus" minOccurs="0">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="kiinttun" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja.</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:pattern value="(([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2})"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="rakennusnro" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Rakennusnumero, kolmella numerolla etunollin</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9]"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="liitetieto" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Lyhyt selostus tulevasta rakennushankkeesta</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="kuvausKoodi">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="uusi"/>
           
<xs:enumeration value="laajennus"/>
           
<xs:enumeration value="perustus"/>
           
<xs:enumeration value="perusparannus"/>
           
<xs:enumeration value="uudelleenrakentaminen"/>
           
<xs:enumeration value="purkaminen"/>
           
<xs:enumeration value="muu muutostyö"/>
           
<xs:enumeration value="käyttötarkoitusmuutos"/>
           
<xs:enumeration value="loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="kerrosalatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="kerrosala">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal"/>
                 
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="tavoitetilatieto">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="Tavoitetila">
             
<xs:complexType>
               
<xs:sequence>
                 
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
                 
<xs:element name="asuinhuoneistojenLkm" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="rakennuksenKerrosluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:int" minOccurs="0"/>
                 
<xs:element name="kerrosala" type="xs:int" minOccurs="0">
                   
<xs:annotation>
                     
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
                   
</xs:annotation>
                 
</xs:element>
               
</xs:sequence>
             
</xs:complexType>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/rakennustunnus
diagram index_p16.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ppst:valtakunnallinenNumero ppst:jarjestysnumero ppst:kiinttun ppst:rakennusnro ppst:aanestysalue
source <xs:element name="rakennustunnus" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="kiinttun" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja.</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:pattern value="(([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2})"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="rakennusnro" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Rakennusnumero, kolmella numerolla etunollin</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9]"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/rakennustunnus/valtakunnallinenNumero
diagram index_p17.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Valtakunnallinen numero tulossa
source <xs:element name="valtakunnallinenNumero" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Valtakunnallinen numero tulossa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/rakennustunnus/jarjestysnumero
diagram index_p18.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
annotation
documentation
Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi
source <xs:element name="jarjestysnumero" type="xs:string">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Luvan sisälllä juokseva numerointi. VRKta varten yksilöivä koodi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/rakennustunnus/kiinttun
diagram index_p19.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern (([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2}) 
annotation
documentation
Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja.
source <xs:element name="kiinttun" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Kiinteistötunnus, 14 merkkiä ilman väliviivoja.</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:pattern value="(([0-9]{3}){2}([0-9]{4}){2})"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/rakennustunnus/rakennusnro
diagram index_p20.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
pattern [0-9][0-9][0-9] 
annotation
documentation
Rakennusnumero, kolmella numerolla etunollin
source <xs:element name="rakennusnro" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Rakennusnumero, kolmella numerolla etunollin</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:pattern value="[0-9][0-9][0-9]"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/rakennustunnus/aanestysalue
diagram index_p21.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Äänestysalue
source <xs:element name="aanestysalue" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Äänestysalue</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/liitetieto
diagram index_p22.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ppst:Liite
annotation
documentation
Lyhyt selostus tulevasta rakennushankkeesta
source <xs:element name="liitetieto" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lyhyt selostus tulevasta rakennushankkeesta</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/liitetieto/Liite
diagram index_p23.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto
source <xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/kuvausKoodi
diagram index_p24.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration uusi 
enumeration laajennus 
enumeration perustus 
enumeration perusparannus 
enumeration uudelleenrakentaminen 
enumeration purkaminen 
enumeration muu muutostyö 
enumeration käyttötarkoitusmuutos 
enumeration loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi 
source <xs:element name="kuvausKoodi">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="uusi"/>
     
<xs:enumeration value="laajennus"/>
     
<xs:enumeration value="perustus"/>
     
<xs:enumeration value="perusparannus"/>
     
<xs:enumeration value="uudelleenrakentaminen"/>
     
<xs:enumeration value="purkaminen"/>
     
<xs:enumeration value="muu muutostyö"/>
     
<xs:enumeration value="käyttötarkoitusmuutos"/>
     
<xs:enumeration value="loma-asunnon muuttaminen vakituiseksi"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/kerrosalatieto
diagram index_p25.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:kerrosala
annotation
documentation
Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi
source <xs:element name="kerrosalatieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="kerrosala">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal"/>
           
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/kerrosalatieto/kerrosala
diagram index_p26.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
content complex
children ppst:pintaAla ppst:paakayttotarkoitusKoodi
source <xs:element name="kerrosala">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal"/>
     
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/kerrosalatieto/kerrosala/pintaAla
diagram index_p27.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:decimal
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="pintaAla" type="xs:decimal"/>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/kerrosalatieto/kerrosala/paakayttotarkoitusKoodi
diagram index_p28.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:PaakayttotarkoitusType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 999 muualla luokittelemattomat rakennukset 
enumeration 941 talousrakennukset 
enumeration 931 saunarakennukset 
enumeration 899 muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset 
enumeration 893 turkistarhat 
enumeration 892 kasvihuoneet 
enumeration 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 
enumeration 819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms 
enumeration 811 navetat, sikalat, kanalat yms 
enumeration 729 muut palo- ja pelastustoimen rakennukset 
enumeration 722 väestönsuojat 
enumeration 721 paloasemat 
enumeration 719 muut varastorakennukset 
enumeration 712 kauppavarastot 
enumeration 711 teollisuusvarastot 
enumeration 699 muut teollisuuden tuotantorakennukset 
enumeration 692 teollisuus- ja pienteollisuustalot 
enumeration 691 teollisuushallit 
enumeration 613 yhdyskuntatekniikan rakennukset 
enumeration 611 voimalaitosrakennukset 
enumeration 549 muualla luokittelemattomat opetusrakennukset 
enumeration 541 järjestöjen, liittojen, työnantajien yms opetusrakennukset 
enumeration 532 tutkimuslaitosrakennukset 
enumeration 531 korkeakoulurakennukset 
enumeration 521 ammatillisten oppilaitosten rakennukset 
enumeration 511 yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 
enumeration 369 muut kokoontumisrakennukset 
enumeration 359 muut urheilu- ja kuntoilurakennukset 
enumeration 354 monitoimihallit ja muut urheiluhallit 
enumeration 353 tennis-, squash- ja sulkapallohallit 
enumeration 352 uimahallit 
enumeration 351 jäähallit 
enumeration 349 muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset 
enumeration 342 seurakuntatalot 
enumeration 341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet 
enumeration 331 seura- ja kerhorakennukset yms 
enumeration 324 näyttelyhallit 
enumeration 323 museot ja taidegalleriat 
enumeration 322 kirjastot ja arkistot 
enumeration 312 elokuvateatterit 
enumeration 311 teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot 
enumeration 241 vankilat 
enumeration 239 muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset 
enumeration 231 lasten päiväkodit 
enumeration 229 muut huoltolaitosrakennukset 
enumeration 223 kehitysvammaisten hoitolaitokset 
enumeration 222 lasten- ja koulukodit 
enumeration 221 vanhainkodit 
enumeration 219 muut terveydenhuoltorakennukset 
enumeration 215 terveydenhuollon erityislaitokset 
enumeration 214 terveyskeskukset 
enumeration 213 muut sairaalat 
enumeration 211 keskussairaalat 
enumeration 169 muut liikenteen rakennukset 
enumeration 164 tietoliikenteen rakennukset 
enumeration 163 pysäköintitalot 
enumeration 162 kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset 
enumeration 161 rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit 
enumeration 151 toimistorakennukset 
enumeration 141 ravintolat yms 
enumeration 139 muut asuntolarakennukset 
enumeration 131 asuntolat yms 
enumeration 129 muut majoitusliikerakennukset 
enumeration 124 vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet 
enumeration 123 loma-, lepo- ja virkistyskodit 
enumeration 121 hotellit yms 
enumeration 119 muut myymälärakennukset 
enumeration 112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset 
enumeration 111 myymälähallit 
enumeration 041 vapaa-ajan asuinrakennukset 
enumeration 039 muut asuinkerrostalot 
enumeration 032 luhtitalot 
enumeration 022 ketjutalot 
enumeration 021 rivitalot 
enumeration 013 muut erilliset talot 
enumeration 012 kahden asunnon talot 
enumeration 011 yhden asunnon talot 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/tavoitetilatieto
diagram index_p29.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
content complex
children ppst:Tavoitetila
source <xs:element name="tavoitetilatieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Tavoitetila">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
           
<xs:element name="asuinhuoneistojenLkm" type="xs:int" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="rakennuksenKerrosluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:int" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="kerrosala" type="xs:int" minOccurs="0">
             
<xs:annotation>
               
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
             
</xs:annotation>
           
</xs:element>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/tavoitetilatieto/Tavoitetila
diagram index_p30.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
content complex
children ppst:paakayttotarkoitusKoodi ppst:asuinhuoneistojenLkm ppst:rakennuksenKerrosluku ppst:kokonaisala ppst:kerrosala
source <xs:element name="Tavoitetila">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>
     
<xs:element name="asuinhuoneistojenLkm" type="xs:int" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="rakennuksenKerrosluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="kokonaisala" type="xs:int" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="kerrosala" type="xs:int" minOccurs="0">
       
<xs:annotation>
         
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
       
</xs:annotation>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/tavoitetilatieto/Tavoitetila/paakayttotarkoitusKoodi
diagram index_p31.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:PaakayttotarkoitusType
properties
isRef 0
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration 999 muualla luokittelemattomat rakennukset 
enumeration 941 talousrakennukset 
enumeration 931 saunarakennukset 
enumeration 899 muut maa-, metsä- ja kalatalouden rakennukset 
enumeration 893 turkistarhat 
enumeration 892 kasvihuoneet 
enumeration 891 viljankuivaamot ja viljan säilytysrakennukset 
enumeration 819 eläinsuojat, ravihevostallit, maneesit yms 
enumeration 811 navetat, sikalat, kanalat yms 
enumeration 729 muut palo- ja pelastustoimen rakennukset 
enumeration 722 väestönsuojat 
enumeration 721 paloasemat 
enumeration 719 muut varastorakennukset 
enumeration 712 kauppavarastot 
enumeration 711 teollisuusvarastot 
enumeration 699 muut teollisuuden tuotantorakennukset 
enumeration 692 teollisuus- ja pienteollisuustalot 
enumeration 691 teollisuushallit 
enumeration 613 yhdyskuntatekniikan rakennukset 
enumeration 611 voimalaitosrakennukset 
enumeration 549 muualla luokittelemattomat opetusrakennukset 
enumeration 541 järjestöjen, liittojen, työnantajien yms opetusrakennukset 
enumeration 532 tutkimuslaitosrakennukset 
enumeration 531 korkeakoulurakennukset 
enumeration 521 ammatillisten oppilaitosten rakennukset 
enumeration 511 yleissivistävien oppilaitosten rakennukset 
enumeration 369 muut kokoontumisrakennukset 
enumeration 359 muut urheilu- ja kuntoilurakennukset 
enumeration 354 monitoimihallit ja muut urheiluhallit 
enumeration 353 tennis-, squash- ja sulkapallohallit 
enumeration 352 uimahallit 
enumeration 351 jäähallit 
enumeration 349 muut uskonnollisten yhteisöjen rakennukset 
enumeration 342 seurakuntatalot 
enumeration 341 kirkot, kappelit, luostarit ja rukoushuoneet 
enumeration 331 seura- ja kerhorakennukset yms 
enumeration 324 näyttelyhallit 
enumeration 323 museot ja taidegalleriat 
enumeration 322 kirjastot ja arkistot 
enumeration 312 elokuvateatterit 
enumeration 311 teatterit, ooppera-, konsertti- ja kongressitalot 
enumeration 241 vankilat 
enumeration 239 muualla luokittelemattomat sosiaalitoimen rakennukset 
enumeration 231 lasten päiväkodit 
enumeration 229 muut huoltolaitosrakennukset 
enumeration 223 kehitysvammaisten hoitolaitokset 
enumeration 222 lasten- ja koulukodit 
enumeration 221 vanhainkodit 
enumeration 219 muut terveydenhuoltorakennukset 
enumeration 215 terveydenhuollon erityislaitokset 
enumeration 214 terveyskeskukset 
enumeration 213 muut sairaalat 
enumeration 211 keskussairaalat 
enumeration 169 muut liikenteen rakennukset 
enumeration 164 tietoliikenteen rakennukset 
enumeration 163 pysäköintitalot 
enumeration 162 kulkuneuvojen suoja- ja huoltorakennukset 
enumeration 161 rautatie- ja linja-autoasemat, lento- ja satamaterminaalit 
enumeration 151 toimistorakennukset 
enumeration 141 ravintolat yms 
enumeration 139 muut asuntolarakennukset 
enumeration 131 asuntolat yms 
enumeration 129 muut majoitusliikerakennukset 
enumeration 124 vuokrattavat lomamökit ja -osakkeet 
enumeration 123 loma-, lepo- ja virkistyskodit 
enumeration 121 hotellit yms 
enumeration 119 muut myymälärakennukset 
enumeration 112 liike- ja tavaratalot, kauppakeskukset 
enumeration 111 myymälähallit 
enumeration 041 vapaa-ajan asuinrakennukset 
enumeration 039 muut asuinkerrostalot 
enumeration 032 luhtitalot 
enumeration 022 ketjutalot 
enumeration 021 rivitalot 
enumeration 013 muut erilliset talot 
enumeration 012 kahden asunnon talot 
enumeration 011 yhden asunnon talot 
enumeration ei tiedossa 
source <xs:element name="paakayttotarkoitusKoodi" type="yht:PaakayttotarkoitusType"/>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/tavoitetilatieto/Tavoitetila/asuinhuoneistojenLkm
diagram index_p32.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="asuinhuoneistojenLkm" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/tavoitetilatieto/Tavoitetila/rakennuksenKerrosluku
diagram index_p33.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="rakennuksenKerrosluku" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/tavoitetilatieto/Tavoitetila/kokonaisala
diagram index_p34.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kokonaisala" type="xs:int" minOccurs="0"/>

element AbstractPoikkeamisType/toimenpidetieto/Toimenpide/tavoitetilatieto/Tavoitetila/kerrosala
diagram index_p35.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:int
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi
source <xs:element name="kerrosala" type="xs:int" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Tähän mennessä käytetty kerrosala m2 ja rakennustyyppi</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lausuntotieto
diagram index_p36.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:Lausunto
annotation
documentation
Lausunnot (ympäristökeskus, maakunnan liitto, naapurikunta) tarvittaessa
source <xs:element name="lausuntotieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Lausunnot (ympäristökeskus, maakunnan liitto, naapurikunta) tarvittaessa</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoRvPType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lausuntotieto/Lausunto
diagram index_p37.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:LausuntoRvPType
properties
isRef 0
content complex
children yht:viranomainen yht:pyyntoPvm yht:maaraPvm yht:lausuntotieto
source <xs:element name="Lausunto" type="yht:LausuntoRvPType"/>

element AbstractPoikkeamisType/paatostieto
diagram index_p38.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:PaatoksetType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children yht:Paatos
annotation
documentation
Viranomaisien asiasta antamat päätökset
source <xs:element name="paatostieto" type="yht:PaatoksetType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Viranomaisien asiasta antamat päätökset</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/liitetieto
diagram index_p39.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:Liite
annotation
documentation
Hankkeen liitteet
source <xs:element name="liitetieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>Hankkeen liitteet</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/liitetieto/Liite
diagram index_p40.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:RakennusvalvontaLiiteType
properties
isRef 0
content complex
children yht:kuvaus yht:linkkiliitteeseen yht:muokkausHetki yht:versionumero yht:tekija yht:tyyppi yht:metatietotieto yht:rakennustunnustieto
source <xs:element name="Liite" type="yht:RakennusvalvontaLiiteType"/>

element AbstractPoikkeamisType/lisatietotieto
diagram index_p41.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ppst:Lisatieto
source <xs:element name="lisatietotieto" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Lisatieto">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
             
<xs:simpleType>
               
<xs:restriction base="xs:string">
                 
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
                 
<xs:enumeration value="suomi"/>
               
</xs:restriction>
             
</xs:simpleType>
           
</xs:element>
           
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lisatietotieto/Lisatieto
diagram index_p42.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
content complex
children ppst:asioimiskieli ppst:suoramarkkinointikieltoKytkin
source <xs:element name="Lisatieto">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
       
<xs:simpleType>
         
<xs:restriction base="xs:string">
           
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
           
<xs:enumeration value="suomi"/>
         
</xs:restriction>
       
</xs:simpleType>
     
</xs:element>
     
<xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lisatietotieto/Lisatieto/asioimiskieli
diagram index_p43.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type restriction of xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
facets
Kind Value annotation 
enumeration ruotsi 
enumeration suomi 
source <xs:element name="asioimiskieli" minOccurs="0">
 
<xs:simpleType>
   
<xs:restriction base="xs:string">
     
<xs:enumeration value="ruotsi"/>
     
<xs:enumeration value="suomi"/>
   
</xs:restriction>
 
</xs:simpleType>
</xs:element>

element AbstractPoikkeamisType/lisatietotieto/Lisatieto/suoramarkkinointikieltoKytkin
diagram index_p44.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:boolean
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suoramarkkinointikieltoKytkin" type="xs:boolean" minOccurs="0"/>

complexType PoikkeamisasiatType
diagram index_p45.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
children ppst:Poikkeamisasia
used by
element PopastType/poikkeamisasiatieto
source <xs:complexType name="PoikkeamisasiatType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element ref="ppst:Poikkeamisasia"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType PoikkeamisasiaType
diagram index_p46.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type extension of ppst:AbstractPoikkeamisType
properties
base ppst:AbstractPoikkeamisType
children gml:metaDataProperty gml:description gml:name ppst:kasittelynTilatieto ppst:kuntakoodi ppst:luvanTunnistetiedot ppst:osapuolettieto ppst:rakennuspaikkatieto ppst:referenssiPiste ppst:toimenpidetieto ppst:lausuntotieto ppst:paatostieto ppst:liitetieto ppst:lisatietotieto ppst:asianTiedot ppst:kayttotapaus ppst:avainsanaTieto ppst:menettelyTOS ppst:avainArvoTieto
used by
element Poikkeamisasia
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idoptional      
source <xs:complexType name="PoikkeamisasiaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="ppst:AbstractPoikkeamisType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="asianTiedot" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Asiantiedot">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="poikkeamisasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kayttotapaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="avainsanaTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Avainsana" type="xs:string"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="menettelyTOS" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>TOS =  tiedonohjaussuunnitelma</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="avainArvoTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="AvainArvoPari" type="yht:AvainArvoType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element PoikkeamisasiaType/asianTiedot
diagram index_p47.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ppst:Asiantiedot
source <xs:element name="asianTiedot" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Asiantiedot">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="poikkeamisasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PoikkeamisasiaType/asianTiedot/Asiantiedot
diagram index_p48.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
content complex
children ppst:vahainenPoikkeaminen ppst:poikkeamisasianKuvaus
source <xs:element name="Asiantiedot">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="poikkeamisasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PoikkeamisasiaType/asianTiedot/Asiantiedot/vahainenPoikkeaminen
diagram index_p49.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PoikkeamisasiaType/asianTiedot/Asiantiedot/poikkeamisasianKuvaus
diagram index_p50.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="poikkeamisasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PoikkeamisasiaType/kayttotapaus
diagram index_p51.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kayttotapaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element PoikkeamisasiaType/avainsanaTieto
diagram index_p52.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:Avainsana
source <xs:element name="avainsanaTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Avainsana" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PoikkeamisasiaType/avainsanaTieto/Avainsana
diagram index_p53.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="Avainsana" type="xs:string"/>

element PoikkeamisasiaType/menettelyTOS
diagram index_p54.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
TOS =  tiedonohjaussuunnitelma
source <xs:element name="menettelyTOS" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>TOS =  tiedonohjaussuunnitelma</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element PoikkeamisasiaType/avainArvoTieto
diagram index_p55.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:AvainArvoPari
source <xs:element name="avainArvoTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="AvainArvoPari" type="yht:AvainArvoType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element PoikkeamisasiaType/avainArvoTieto/AvainArvoPari
diagram index_p56.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:AvainArvoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:avain yht:arvo
source <xs:element name="AvainArvoPari" type="yht:AvainArvoType"/>

complexType PopastType
diagram index_p57.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type extension of gml:AbstractFeatureType
properties
base gml:AbstractFeatureType
children gml:metaDataProperty gml:description gml:name ppst:toimituksenTiedot ppst:poikkeamisasiatieto ppst:suunnittelutarveasiatieto
used by
element Popast
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idoptional      
source <xs:complexType name="PopastType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="gml:AbstractFeatureType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>
       
<xs:element name="poikkeamisasiatieto" type="ppst:PoikkeamisasiatType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
       
<xs:element name="suunnittelutarveasiatieto" type="ppst:SuunnittelutarveasiatType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element PopastType/toimituksenTiedot
diagram index_p58.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:AineistotoimituksentiedotType
properties
isRef 0
content complex
children yht:aineistonnimi yht:aineistotoimittaja yht:tila yht:toimitusPvm yht:kuntakoodi yht:kielitieto yht:metatietotunniste yht:metatietoXMLURL yht:metatietoURL yht:tietotuoteURL
source <xs:element name="toimituksenTiedot" type="yht:AineistotoimituksentiedotType"/>

element PopastType/poikkeamisasiatieto
diagram index_p59.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type ppst:PoikkeamisasiatType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:Poikkeamisasia
source <xs:element name="poikkeamisasiatieto" type="ppst:PoikkeamisasiatType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

element PopastType/suunnittelutarveasiatieto
diagram index_p60.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type ppst:SuunnittelutarveasiatType
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:Suunnittelutarveasia
source <xs:element name="suunnittelutarveasiatieto" type="ppst:SuunnittelutarveasiatType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>

complexType SuunnittelutarveasiatType
diagram index_p61.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
children ppst:Suunnittelutarveasia
used by
element PopastType/suunnittelutarveasiatieto
source <xs:complexType name="SuunnittelutarveasiatType">
 
<xs:sequence>
   
<xs:element ref="ppst:Suunnittelutarveasia"/>
 
</xs:sequence>
</xs:complexType>

complexType SuunnittelutarveasiaType
diagram index_p62.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type extension of ppst:AbstractPoikkeamisType
properties
base ppst:AbstractPoikkeamisType
children gml:metaDataProperty gml:description gml:name ppst:kasittelynTilatieto ppst:kuntakoodi ppst:luvanTunnistetiedot ppst:osapuolettieto ppst:rakennuspaikkatieto ppst:referenssiPiste ppst:toimenpidetieto ppst:lausuntotieto ppst:paatostieto ppst:liitetieto ppst:lisatietotieto ppst:asianTiedot ppst:kayttotapaus ppst:avainsanaTieto ppst:menettelyTOS ppst:avainArvoTieto
used by
element Suunnittelutarveasia
attributes
Name  Type  Use  Default  Fixed  annotation
idoptional      
source <xs:complexType name="SuunnittelutarveasiaType">
 
<xs:complexContent>
   
<xs:extension base="ppst:AbstractPoikkeamisType">
     
<xs:sequence>
       
<xs:element name="asianTiedot" minOccurs="0">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Asiantiedot">
               
<xs:complexType>
                 
<xs:sequence>
                   
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                   
<xs:element name="suunnittelutarveasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
                 
</xs:sequence>
               
</xs:complexType>
             
</xs:element>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="kayttotapaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
       
<xs:element name="avainsanaTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="Avainsana" type="xs:string"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="menettelyTOS" type="xs:string" minOccurs="0">
         
<xs:annotation>
           
<xs:documentation>TOS =  tiedonohjaussuunnitelma</xs:documentation>
         
</xs:annotation>
       
</xs:element>
       
<xs:element name="avainArvoTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
         
<xs:complexType>
           
<xs:sequence>
             
<xs:element name="AvainArvoPari" type="yht:AvainArvoType"/>
           
</xs:sequence>
         
</xs:complexType>
       
</xs:element>
     
</xs:sequence>
   
</xs:extension>
 
</xs:complexContent>
</xs:complexType>

element SuunnittelutarveasiaType/asianTiedot
diagram index_p63.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content complex
children ppst:Asiantiedot
source <xs:element name="asianTiedot" minOccurs="0">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Asiantiedot">
       
<xs:complexType>
         
<xs:sequence>
           
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>
           
<xs:element name="suunnittelutarveasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
         
</xs:sequence>
       
</xs:complexType>
     
</xs:element>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element SuunnittelutarveasiaType/asianTiedot/Asiantiedot
diagram index_p64.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
content complex
children ppst:vahainenPoikkeaminen ppst:suunnittelutarveasianKuvaus
source <xs:element name="Asiantiedot">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>
     
<xs:element name="suunnittelutarveasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element SuunnittelutarveasiaType/asianTiedot/Asiantiedot/vahainenPoikkeaminen
diagram index_p65.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="vahainenPoikkeaminen" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element SuunnittelutarveasiaType/asianTiedot/Asiantiedot/suunnittelutarveasianKuvaus
diagram index_p66.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="suunnittelutarveasianKuvaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element SuunnittelutarveasiaType/kayttotapaus
diagram index_p67.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
source <xs:element name="kayttotapaus" type="xs:string" minOccurs="0"/>

element SuunnittelutarveasiaType/avainsanaTieto
diagram index_p68.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:Avainsana
source <xs:element name="avainsanaTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="Avainsana" type="xs:string"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element SuunnittelutarveasiaType/avainsanaTieto/Avainsana
diagram index_p69.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
content simple
source <xs:element name="Avainsana" type="xs:string"/>

element SuunnittelutarveasiaType/menettelyTOS
diagram index_p70.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type xs:string
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc 1
content simple
annotation
documentation
TOS =  tiedonohjaussuunnitelma
source <xs:element name="menettelyTOS" type="xs:string" minOccurs="0">
 
<xs:annotation>
   
<xs:documentation>TOS =  tiedonohjaussuunnitelma</xs:documentation>
 
</xs:annotation>
</xs:element>

element SuunnittelutarveasiaType/avainArvoTieto
diagram index_p71.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
properties
isRef 0
minOcc 0
maxOcc unbounded
content complex
children ppst:AvainArvoPari
source <xs:element name="avainArvoTieto" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
 
<xs:complexType>
   
<xs:sequence>
     
<xs:element name="AvainArvoPari" type="yht:AvainArvoType"/>
   
</xs:sequence>
 
</xs:complexType>
</xs:element>

element SuunnittelutarveasiaType/avainArvoTieto/AvainArvoPari
diagram index_p72.png
namespace http://www.kuntatietopalvelu.fi/gml/poikkeamispaatos_ja_suunnittelutarveratkaisu
type yht:AvainArvoType
properties
isRef 0
content complex
children yht:avain yht:arvo
source <xs:element name="AvainArvoPari" type="yht:AvainArvoType"/>


XML Schema documentation generated by
XMLSpy Schema Editor http://www.altova.com/xmlspy